Přednáška Venduly Hnídkové: Modernizace Prahy – mužská doména?

Kurátorka výstavy Zengerova transformační stanice Vendula Hnídková se zaměří na genderové aspekty modernizace Prahy, které vyplývají z vlastního pojetí i prezentace Elektrických podniků.

Termín konání: 30/3 2022 19.00