Komentovka: Notes on Us pro učitelstvo zdarma

Komentovaná prohlídka výstavy Notes on Us představí návštěvnictvu amerického umělce Johna Sanborna, který se řadí k nejvýraznějším osobnostem experimentálního videoartu 70. a 80. let minulého století. Později tento audiovizuální tvůrce stál u rozkvětu videoklipové estetiky MTV a u rozmachu současného fenoménu digitálního umění v Hollywoodu.

Prohlídka poodhalí příběh díla V+M z roku 2015 a zaměří se také na kontext děl s tematikou genderové identity.

  • Výstavou provede Martina Freitagová a Barbora Škaloudová. Součástí prohlídky bude představení vzdělávacích programů Kunsthalle Praha.

  • Termín konání: 21/3 2024 17.00