Komentovaná prohlídka Invisible Forces s kurátorkou a biologem

Prohlídka výstavy Invisible Forces s komentářem biologa Martina Hůly
a kurátorkou Ivou Polaneckou. Výstava spojuje různé pohledy současných digitálních umělců na zdánlivě neviditelné přírodní síly, jevy a procesy.
V rámci prohlídky účastníci nahlédnou přímo s biologem vybraná témata přírodovědných výzkumů a teorií v kontextu vztahu člověka a přírody.

Termín konání: 4/12 2022 16.00