Komentovaná prohlídka Invisible Forces s kurátorkou

Kurátorka Iva Polanecká představí interaktivní a imerzivní výstavní projekt Invisible Forces. Zažijete digitální díla mladých českých umělkyň a umělců mezi něž patří Filip Hodas, Martin Houra, Johana Kroft, Jakub Špaček, Jana Stýblová a další.

Vystavující spojuje téma zdánlivě neviditelných přírodních sil a procesů a zkoumání různých formy koexistence organických forem života. V Kunsthalle Praha prezentujeme technologické nástroje tvůkyň a tvůrců jako způsob, jak s divákem promluvit a necháváme zářit barvité vizuální formy jejich děl – přijďte se podívat a poslechnout si výklad! 

Termín konání: 2/11 2022 19.00

  • vstupenka umožňuje vstup do Kunsthalle Praha, od všech aktuálních výstav až po kavárnu s vyhlídkovou terasou