Artist Talk: Meriç Algün – Unborrowed Books (ENG)

Mnohostranná práce vizuální umělkyně Meriç Algün se soustředí na otázky identity, byrokracie, jazyka a mobility prostřednictvím přivlastněných a „ready-made“ textů, slovníků a archivů.Pracuje s různými médii, její přístup je konceptuální, metodický a založený na výzkumu. Snaží se odhalovat konkrétní souvislosti uvnitř společenských struktur za pomocí jejich předem nastavených parametrů. Velmi často její práce přímo odráží vlastní zkušenost s migrací přes kulturní, jazykové a byrokratické hranice.

Významnou roli v jejím díle zaujímá psaní a literatura. Ve své práci Knihovna nevypůjčených knih, která je součástí výstavy READ v Kunsthalle Praha, odhaluje ve společnosti přehlížená témata tím, že zřizuje dočasnou knihovnu s knihami, které nikdy nebyly vypůjčené z konkrétní knihovny.

  • Její přednáška proběhne v anglickém jazyce.

  • Termín konání: 25/3 2024 18.00