V Kunsthalle vystoupí 20/6 umělecké duo Laurent Mignonneau & Christa Sommerer

Rakousko-francouzský umělecký pár — Laurent Mignonneau & Christa Sommerer — společně tvoří už více než třicet let. Jejich umělecká spolupráce balancuje mezi světy umění a vědy, dotýká se vztahu člověka a přírody i dalších ekologických témat. Jako výzkumníci pracují především s novými médii své instalace staví na přirozených a intuitivních rozhraních a vědeckých principech, jakými jsou např. umělý život, komplexita a generativní systémy.

Samotné dílo Portrét na mušce, které můžete vidět i na výstavě Kinetismus: 100 let elektřiny v umění, patří mezi jejich četná participativní díla. Zdánlivě jednoduchá instalace se skládá ze zavěšené obrazovky a mihotajících se mušek — a jste to právě vy, divačky a diváci, kteří dílu a jeho algoritmu dodávají impuls ke změně.