JAN SMETANA

JAN SMETANA 
EVA NEUMANNOVÁ 

Třetí svazek edice m je věnován malíři a pedagogovi Janu Smetanovi (1918–1998), známému především v souvislosti se Skupinou 42. Smetanova další, nepoměrně rozsáhlejší tvorba dosud čekala na komplexní zhodnocení. Po „skupinovém“ období, kdy téma obrazů představovaly okrajové atributy technické civilizace a příměstská krajina, se v malbě věnoval zkoumání skrytých sil ovládajících přírodní dění. Od počátku šedesátých let byla jeho hlavní inspirací příroda ve všech tvarových a světelných proměnách, přičemž přírodní motivy rozvíjel a obměňoval podobně jako hudební skladatel. Monografie čerpá z mnohačetného díla uchovávaného v galeriích a rodině autora, z deníků uložených v Archivu Národní galerie v Praze i ze vzpomínek studentů. Několik tisíc popsaných stran osobních deníků odkrývá mnohé ze Smetanovy osobnosti a odhaluje zázemí bohatého malířského díla, jež nezůstává zakleté pouze ve své době, ale jak si sám autor přál, promlouvá i k následujícím generacím. Důležitou součást publikace tvoří výběrový soupis tohoto díla, zahrnující na šest set položek.

ČESKÉ VYDÁNÍ 
Autorka:
Eva Neumannová 
Grafická úprava: Studio Najbrt 

Počet stran: 342 
Formát: 240 × 280 mm 
Vazba: pevná 
Jazyk: čeština 
ISBN: 978-80-908875-4-1 

Nakladatelé: Kunsthalle Praha, Academia, Galerie KODL 
Datum vydání: únor 2024