Běh s Kunsthalle Praha

Pilotní běh účastníky povede stezkou přes bývalé či současné trafostanice a elektrárny v centru Prahy s krátkým komentářem.

Na trase budou celkem tři zastavení s krátkým komentářem k historii trafostanic či elektráren (Edisonova trafostanice, bývalá elektrárna na Tachovském náměstí, vodní elektrárna Štvanice).

Termín konání: 26/3 2022 10.00–12.00

Sraz: Edisonova transformační stanice (Jeruzalémská 2, Praha 1)

Vhodné: i pro mírně pokročilé běžce

Vzdálenost: 5 km

Zdarma