Mark Dion: Field Guide – Kabinet elektrických kuriozit

Projekt Marka Diona vypráví příběh budovy bývalé Zengerovy trafostanice od výstavby ve třicátých letech 20. století až po její současnou rekonstrukci a využívá k tomu převážně průmyslové předměty sesbírané v místě budovy samé. Svou formou odkazuje Kabinet elektrických kuriozit k tradičnímu poslání muzeí, které spočívá v rozšiřování vědomostí a péči o sbírkové předměty. Projekt přináší svědectví o éře, která se vyznačovala prudkým nárůstem elektrifikace měst. Zengerova trafostanice, která kdysi dodávala energii městským tramvajovým a trolejbusovým sítím, je symbolem proměny Prahy i radikálního posunu ve způsobu života jejích obyvatel. Opravdovou revoluci modernity zprostředkovávají vypínače, žárovky, baterie a další elektronické součástky naaranžované jako vzácné relikvie na policích, v zásuvkách a ve vitrínách. Jejich výběr je představen v tomto průvodci prostřednictvím fotografií a krátkých textů z pera historika techniky Milana Guštara. 

Autor: Mark Dion
Texty: Milan Guštar, Christelle Havranek 
Grafická úprava:
Marta Maštálková  

Počet stran: 36 
Formát:
130x210 mm 
Vazba:
V1, brožura
Jazyk: český
ISBN 978-80-908456-6-4 

Nakladatel: Kunsthalle Praha (druhé vydání)
Datum vydání: únor 2023