VÝZKUM

PILÍŘEM VÝSTAVNÍ, SBÍRKOTVORNÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI KUNSTHALLE PRAHA
JE VÝZKUM V OBLASTI DĚJIN A TEORIE VIZUÁLNÍ KULTURY.

Umění je součástí naší kultury, pohledem do děl umělců vytvořených v minulosti nás učí chápat události minulé, naše kořeny, hodnoty, bolesti, strachy, radosti a vášně předchozích generací. Pohledem do děl současných umělců vidíme různá zrcadla současné společnosti i sebe sama.

Výzkumné projekty Kunsthalle Praha mají za cíl zkoumat nové pohledy na moderní a současné umění a uvádět české umění do souvislostí s mezinárodním děním a trendy. Výsledky našich výzkumů tvoří podklad pro výstavy, publikace a edukační programy.

Posláním Kunsthalle Praha je napomáhat hlubšímu porozumění umění. Proto je naší prioritou objevovat, dokumentovat a sdílet nové poznatky, které se vztahují k české a mezinárodní kulturní scéně 20. a 21. století.

V naší výzkumné činnosti se zaměříme na studium, zhodnocení a interpretaci historických pramenů a dosavadních teoretických pohledů na dějiny umění ve vztahu k výstavním projektům, ke sbírce Kunsthalle Praha a k publikační činnosti.

V rámci výzkumných projektů vyhledáváme spolupráci s vedoucími s českými i mezinárodními odborníky, kulturními, vzdělávacími a výzkumnými institucemi.

Výzkum zahrnuje také publikační činnost, kterou Kunsthalle Praha zahájila projektem s názvem edice m. Ediční plán se bude zaměřovat nejen na monografická díla a soupisy, ale i na odborné publikace z oboru dějin, teorie a filozofie umění a na aktuální tendence.