Lucia Moholy se školou

Zaměříme se na přínos Lucie Moholy k rozvoji moderní fotografie. V první obsáhlé retrospektivě projdeme její portrétní, experimentální i dokumentární fotografie. Lucia Moholy se ve své celoživotní tvorbě zamýšlela nad úlohou fotografie, zabývala se jejími různými možnostmi uchovávání a rozmnožování, představíme si i její oblíbený mikrofilm jako předchůdce digitálních médií. Vzhledem k tomu, že významné snímky z umělecké školy Bauhaus jí nebyly dlouho připisovány, prodiskutujeme i otázku autorství a originálu.

  • Doba trvání: 60 min

  • Doporučeno pro: 8. – 9. třída ZŠ + SŠ

  • Zdarma