Letní škola pro učitelstvo

Pestrý program přednášek, workshopů a zážitkových performance představí učitelstvu různé přístupy k uměleckému vzdělávání. V třetí letní škola se zaměříme na médium fotografie v současné tvorbě.

Navážeme na výstavu Exposures znovuobjevené fotografky Bauhausu Lucie Moholy. Společně s výraznými umělci a umělkyněmi na české scéně se seznámíme s konceptuálními přístupy k fotografii i fotografickými technikami.

Ponoříme se také do historie a dědictví Bauhausu. Mimo to představíme unikátní projekt debatování v galerii, který má za cíl kultivovat diskuze o umění ve společnosti a naučit studentstvo tvořit argumenty a kriticky přemýšlet.

V kontextu výstavy Ester Geislerové Co jsme měli říct a neřekli také vyzkoušíme zážitkovou lekci zaměřující se na empatickou komunikaci studentstva.

Termín konání: 21–23/8 2024

  • Od středy 21/8 do pátku 23/8 2024. Začínáme ve středu v 10:00 a končíme v pátek ve 13:00.

  • Místem činu je Kunsthalle Praha a její bezprostřední okolí

  • Pro učitelky, učitele, pedagožky a pedagogy všech stupňů!

  • Celý kurz stojí 4 000 Kč.

  • Účastníkům bude vystaven certifikát o absolvování.

Letní škola otevírá 3 stipendijní místa za dotovanou cenu 900 Kč.

Pošlete nám zdůvodnění, proč žádáte o stipendijní místo a krátké zamyšlení o vašem vztahu k současné fotografii, popište, co vás v poslední době ve fotografické tvorbě nejvíce zaujalo a proč. 

Termín odevzdání: do 23/6 2024 

Vyrozumění o přijetí: do 30/6 2024

Email: learning@kunsthallepraha.org