Komentovaná prohlídka výstavy Sochy domů s Krištofem Kinterou

Umělec Krištof Kintera provede parčíkem před Kunsthalle, který osadil sedmi sochami domů. Pražské budovy navržené mezi lety 1968 a 1989 nesou tíhu komunistického režimu. Zmenšené měřítko, betonová fasáda a dramatické osvětlení pod taktovkou Krištofa Kintery představuje budovy ve zcela jiném kontextu. Jak na ně nahlíží sám umělec? A jak důležitý byl pro něj proces tvorby?

Termín konání: 14/12 2022 19.00