SBÍRKY

UMĚLECKÁ SBÍRKA NENÍ JEN MNOŽINOU JEDNOTLIVÝCH DĚL, ALE SAMA O SOBĚ JE UMĚLECKÝM DÍLEM.

Záměrem Kunsthalle Praha je vytvořit reprezentativní sbírkový fond, který představuje zásadní vývojové proměny umění 20. A 21. století a slouží jako jeden ze zdrojů pro výstavní, badatelskou a edukativní činnost.

Kunsthalle Praha již řadu let buduje sbírku mapující české a světové výtvarné umění od 20. století do současnosti. Osu sbírky tvoří moderní, poválečné a současné umění reflektující dynamické proměny uměleckých stylů na pozadí společenských změn.

Pozornost je věnována rovněž souvislostem českého umění s mezinárodní výtvarnou scénou. Část sbírky Kunsthalle Praha proto tvoří díla světových autorů, která kontextuálně doplňují sbírku českého umění.

Sbírka Kunsthalle Praha se skládá z vlastních a dlouhodobě zapůjčených uměleckých děl. Při akvizici nových děl je zohledňována jejich kunsthistorická hodnota, přínos pro celkovou linii sbírky a návaznost na díla a témata ve sbírce již zastoupená.

Odborná péče o vlastní a zapůjčená umělecká díla je dalším zásadním aspektem poslání kolekce Kunsthalle Praha. Moderní depozitáře a odborný servis budou splňovat nejvyšší požadavky na profesionální přístup i kurátorskou práci se sbírkou.

Sbírka bude také sloužit jako jeden ze zdrojů pro krátkodobé výstavy, badatelskou činnost a edukativní aktivity Kunsthalle Praha. Zároveň díla zapůjčujeme na výstavy do místních i zahraničních muzeí a galerií.

V budoucnosti bude sbírka dostupná také v online verzi, kde postupně představíme jednotlivá díla. Do spuštění sbírky online budeme níže představovat výběr několika děl, který se bude periodicky obměňovat.


MODERNÍ UMĚNÍ

MAX ERNST
FACILITÉ, 1923–1924
Olej na plátně
65 x 54 cm

FRANTIŠEK KUPKA
SIGNUM, 1908
Tuš na papíře
39,2 x 33,1 cm

TOYEN
SEN, 1937
Olej na plátně
81 x 100 cm

GIORGIO DE CHIRICO
ZAPOMENUTÉ HRAČKY, 1915–1916
Olej na plátně
55,4 x 25,9 cm

VÁCLAV ŠPÁLA
KOUPÁNÍ, 1915
Olej na plátně
27 x 33 cm

EMIL FILLA
ZÁTIŠÍ S DÝMKOU A SKLENICÍ, 1914
Olej na dřevě
16 x 11,5 cm

POVÁLEČNÉ UMĚNÍ

ALÉN DIVIŠ
ARCHA NOEMOVA, 1945
Kvaš na plátně
63 x 86 cm

ZDENĚK SÝKORA
ČTVEREČKOVÁ STRUKTURA, 1963
Olej na plátně
136 x 100 cm

POL BURY
PONCTUATION, 1959
Malovaný a perforovaný sololit, kov a elektromotor
Ø 70 cm

ADRIENA ŠIMOTOVÁ
BÍLÁ NOC, 1971
Akryl a tempera na sololitu
171 x 172 cm

MIKULÁŠ MEDEK
HLAVA MARKÝZE DE SADE II, 1968
Olej na plátně
50 x 40 cm

HANS HARTUNG
T1962-U29, 1962
Vinylová barva a pastel na plátně
63,5 x 255 cm

SOUČASNÉ UMĚNÍ

GREGOR HILDEBRANDT
SMOKE AND SOUND, 2015
Řezané LP desky, plátno na dřevě
174 x 130 cm

WILLIAM KENTRIDGE
BIRDS IN FLIGHT, 2016–2017
Indická tuš na ručním papíře nalepeném na bavlněné tkanině
95 x 98 cm

FRANTIŠEK SKÁLA
V PŘÍSTAVU II, 2003
Dřevo, guma, kov a přírodnina
23 x 25 x 8 cm

ANNA HULAČOVÁ
JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY, ONI, ONY, 2016
Cement, silikon a digitální tisk
190 x 100 x 60 cm

GERT & UWE TOBIAS
BEZ NÁZVU, 2016
Dřevoryt na plátně
200 x 168 cm

EVA KOŤÁTKOVÁ
UNLEARNING THE BODY, 2016
Kombinovaná technika na papíře
29,7 x 21 cm