PROGRAM

TVOŘIT PROGRAM ZNAMENÁ PŘIBLIŽOVAT PRÁCI UMĚLCŮ PUBLIKU, VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY, SDÍLET MYŠLENKY A EMOCE, PROBOUZET ZVĚDAVOST.

Pro návštěvníky Kunsthalle Praha připravujeme rozmanitý program výstav, vzdělávacích programů, kulturních aktivit a společenských akcí. Výstavní program představí umělce a témata z české a mezinárodní scény od období moderny až do současnosti.

VÝSTAVNÍ PROGRAM

V současnosti pracujeme na vzniku výstavních a vzdělávacích projektů, které uvedeme po otevření Kunsthalle Praha.

Klademe si za cíl spojovat současné umění s jeho nedávnou minulostí a zasazovat ho do mezinárodního kontextu. Projekty se zaměřují na uznávané i začínající umělce a aktuálně a dynamicky reflektují důležité sociální a kulturní otázky doby.

Program Kunsthalle Praha bude otevřen nejrůznějším médiím od tradičních forem až po instalace, performance a multimediální projekty. Na třech podlažích galerijního prostoru každoročně představíme 2–3 hlavní retrospektivy, tematické nebo historické výstavy a několik menších výstav zaměřených převážně na současnou scénu.

Věříme, že přinášet nové pohledy je možné pouze na základě kvalitních výzkumných projektů a kurátorské práce, které Kunsthalle Praha realizuje ve spolupráci s českými i světovými institucemi, s odborníky, umělci i mezioborovými experty.

EDUKATIVNÍ A DOPROVODNÉ PROGRAMY

Kunsthalle Praha nabídne jak vzdělávací programy, které navazují na připravované výstavy, tak i samostatné workshopy a dlouhodobé programy. Naším cílem bude oslovit různé věkové a zájmové skupiny – školy, rodiny, studenty, dospělé a seniory.


AKTUÁLNĚ:

8. června – 30. září 2018
SITE-SPECIFIC PROJEKTY ANTONISE PITTASE A FELD72
V RÁMCI FESTIVALU M3 / UMĚNÍ V PROSTORU

Druhý ročník festivalu m3 / Umění v prostoru v rámci tématu „VICE VERSA: Our Earth Is Their Moon, Our Moon Is Their Earth“, komentuje různé otázky týkající se oblasti Prahy 1. Platformou pro dílo řeckého umělce Antonise Pittase se stala fasáda budoucí Kunsthalle Praha na Klárově.

Kunsthalle Praha se stala generálním partnerem festivalu m3 / Umění v prostoru zejména kvůli společné snaze zpřístupňovat umění široké veřejnosti. Letošní zaměření festivalu na Prahu 1 také zahrnuje i lokaci budoucí Kunsthalle Praha vznikající v bývalé Zengerově transformační stanici na Klárově. Právě fasádu této budovy si vybral řecký umělec Antonis Pittas pro své textové dílo I Will Close My Eyes and Put My Finger on the Map (2018). V protějším parku pod Starými zámeckými schody pak prezentuje vídeňské architektonické studio feld72 své nápady na oživení tohoto opomíjeného veřejného prostoru.

PROBĚHLO:

30. září 2017
TRANSFORMACE – PEŠÁNEK / DÍAZ

Historii budovy bývalé Zengerovy trafostanice a příběh kinetických soch, které měly zdobit její fasádu, jsme představili v rámci programu Dne architektury.

Věděli jste, že na fasádě klasicizující moderní architektury měly stát světelné kinetické objekty slavného sochaře Zdeňka Pešánka? Ačkoli byly oceněny medailí na mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži v roce 1937, k instalaci na budově nikdy nedošlo a objekty se nezachovaly.

V rámci projektu TransFormace se objekty vrátily na budovu ve virtuální podobě formou projekce na fasádu; uměleckého a technologického zpracování se ujal současný multimediální umělec Federico Díaz, který projekt připravil na základě modelů soch uložených v Národní galerii v Praze. Projekci doplnila přednáška historičky architektury Venduly Hnídkové.