PROGRAM

TVOŘIT PROGRAM ZNAMENÁ PŘIBLIŽOVAT PRÁCI UMĚLCŮ PUBLIKU, VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY, SDÍLET MYŠLENKY A EMOCE, PROBOUZET ZVĚDAVOST.

Pro návštěvníky Kunsthalle Praha připravujeme rozmanitý program výstav, vzdělávacích programů, kulturních aktivit a společenských akcí. Výstavní program představí umělce a témata z české a mezinárodní scény od období moderny až do současnosti.

VÝSTAVNÍ PROGRAM

V současnosti pracujeme na vzniku výstavních a vzdělávacích projektů, které uvedeme po otevření Kunsthalle Praha.

Klademe si za cíl spojovat současné umění s jeho nedávnou minulostí a zasazovat ho do mezinárodního kontextu. Projekty se zaměřují na uznávané i začínající umělce a aktuálně a dynamicky reflektují důležité sociální a kulturní otázky doby.

Program Kunsthalle Praha bude otevřen nejrůznějším médiím od tradičních forem až po instalace, performance a multimediální projekty. Na třech podlažích galerijního prostoru každoročně představíme 2–3 hlavní retrospektivy, tematické nebo historické výstavy a několik menších výstav zaměřených převážně na současnou scénu.

Věříme, že přinášet nové pohledy je možné pouze na základě kvalitních výzkumných projektů a kurátorské práce, které Kunsthalle Praha realizuje ve spolupráci s českými i světovými institucemi, s odborníky, umělci i mezioborovými experty.

EDUKATIVNÍ A DOPROVODNÉ PROGRAMY

Kunsthalle Praha nabídne jak vzdělávací programy, které navazují na připravované výstavy, tak i samostatné workshopy a dlouhodobé programy. Naším cílem bude oslovit různé věkové a zájmové skupiny – školy, rodiny, studenty, dospělé a seniory.


PROBĚHLO

30. ZÁŘÍ 2017
TRANSFORMACE – PEŠÁNEK / DÍAZ

Historii budovy bývalé Zengerovy trafostanice a příběh kinetických soch, které měly zdobit její fasádu, jsme představili v rámci programu Dne architektury.

Věděli jste, že na fasádě klasicizující moderní architektury měly stát světelné kinetické objekty slavného sochaře Zdeňka Pešánka? Ačkoli byly oceněny medailí na mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži v roce 1937, k instalaci na budově nikdy nedošlo a objekty se nezachovaly.

V rámci projektu TransFormace se objekty vrátily na budovu ve virtuální podobě formou projekce na fasádu; uměleckého a technologického zpracování se ujal současný multimediální umělec Federico Díaz, který projekt připravil na základě modelů soch uložených v Národní galerii v Praze. Projekci doplnila přednáška historičky architektury Venduly Hnídkové.