PROGRAM

AKTUÁLNĚ:

únor – červen 2021
FACADE PROJECT
JOËL ANDRIANOMEARISOA

Na fasádě Kunsthalle Praha září tajemný nápis. Jeho autorem je Joël Andrianomearisoa, vizuální umělec z Madagaskaru.

Tajemná věta, která nás vybízí k uvažování nad jinakostí. Zářivý světelný nápis na fasádě právě vznikající Kunsthalle Praha. Kolemjdoucí záměrně překvapuje v umělcově mateřském jazyce - malgaštině. Český překlad by mohl znít takto: Překlady všech našich dávných vášní a budoucích tužeb. Multikulturní umělec, scénograf a básník Joël Andrianomearisoa jím reflektuje současnou krizi a naléhavost okamžiku. Výrazná světelná instalace je ústředním výstupem umělecko-korespondenčního projektu, který diváci mohou od února do června sledovat na sociálních sítích Kunsthalle Praha.

PROBĚHLO:

LEDEN - ČERVEN 2020
FACADE PROJECT
ALIONA SOLOMADINA: LEHKOST

Kunsthalle Praha v rámci své programové série Facade Project představuje textové umělecké dílo grafické designérky Aliony Solomadiny z Kyjeva. Její velkoformátovou světelnou instalaci Lehkost můžete vidět na fasádě bývalé Zengerovy trafostanice. Umělkyně jí odkazuje na brutalistní architekturu Karla Pragera i na proslulý román Milana Kundery.

Aliona Solomadina se ve své tvorbě pohybuje na pomezí typografie a konceptuálního umění. Jedním z jejích klíčových zdrojů inspirace je architektura. V rodném Kyjevě rozvíjí projekt the City of Forms (Město forem), který jí umožňuje zkoumat tamější architekturu a urbanismus nejrůznějšími způsoby, navíc vždy za využití Google Maps. Pečlivě si vše prohlíží, pozoruje, své okolí na sebe nechává působit. Tvary zachycené tímto způsobem následně interpretuje a přeměňuje na písmena a znaky.

ÚNOR – ZÁŘÍ 2019
FACADE PROJECT
ADÉLA SOUČKOVÁ: EXIT THE LOOP

Kunsthalle Praha v době rekonstrukce a přípravy budovy na zahájení provozu zve diváky na dočasný program Facade Project.

Projekty připravené přímo pro dané místo ve veřejném prostoru navazují na historický záměr umístit na fasádu budovy postavené ve 30. letech minulého století architektem Vilémem Kvasničkou sérii světelně kinetických objektů sochaře Zdeňka Pešánka nazvanou Sto let elektřiny, která se dochovala pouze v modelech.

Nová instalace Adély Součkové, která je umístěna na fasádě budovy v rekonstrukci, nese název Exit the Loop. Plátno natažené přes celou plochu fasády je vizuálním pokračováním autorského textu, který autorka nechala rovněž zhudebnit.

16. června 2019
LIVING KUNSTHALLE

Living Kunsthalle byla první velkou akcí pořádanou Kunsthalle Praha před otevřením vlastní budovy v roce 2021. V průběhu jediného večera se ikonická budova Nové scény proměnila v pulsující uměleckou laboratoř. Všechna zákoutí divadla ožila performancemi, zvukovými sochami, projekcemi a dalšími experimentálními díly, která přinesla návštěvníkům nevšední setkání se současným uměním.

Vůbec poprvé uvedli v Praze své práce význační zahraniční umělci Hicham Berrada (MA/FR), Lina Lapelyte (LT), Haroon Mirza (GB) a Xavier Veilhan (FR). Součástí programu budou také dvě nová site-specific díla Adély Součkové (CZ) a Romana Štětiny (CZ), vytvořená přímo pro Living Kunsthalle.

8. června – 30. září 2018
SITE-SPECIFIC PROJEKTY ANTONISE PITTASE A FELD72
V RÁMCI FESTIVALU M3 / UMĚNÍ V PROSTORU

Druhý ročník festivalu m3 / Umění v prostoru v rámci tématu „VICE VERSA: Our Earth Is Their Moon, Our Moon Is Their Earth“, komentuje různé otázky týkající se oblasti Prahy 1. Platformou pro dílo řeckého umělce Antonise Pittase se stala fasáda budoucí Kunsthalle Praha na Klárově.

Kunsthalle Praha se stala generálním partnerem festivalu m3 / Umění v prostoru zejména kvůli společné snaze zpřístupňovat umění široké veřejnosti. Letošní zaměření festivalu na Prahu 1 také zahrnuje i lokaci budoucí Kunsthalle Praha vznikající v bývalé Zengerově transformační stanici na Klárově. Právě fasádu této budovy si vybral řecký umělec Antonis Pittas pro své textové dílo I Will Close My Eyes and Put My Finger on the Map (2018). V protějším parku pod Starými zámeckými schody pak prezentuje vídeňské architektonické studio feld72 své nápady na oživení tohoto opomíjeného veřejného prostoru.

30. září 2017
TRANSFORMACE – PEŠÁNEK / DÍAZ

Historii budovy bývalé Zengerovy trafostanice a příběh kinetických soch, které měly zdobit její fasádu, jsme představili v rámci programu Dne architektury.

Věděli jste, že na fasádě klasicizující moderní architektury měly stát světelné kinetické objekty slavného sochaře Zdeňka Pešánka? Ačkoli byly oceněny medailí na mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži v roce 1937, k instalaci na budově nikdy nedošlo a objekty se nezachovaly.

V rámci projektu TransFormace se objekty vrátily na budovu ve virtuální podobě formou projekce na fasádu; uměleckého a technologického zpracování se ujal současný multimediální umělec Federico Díaz, který projekt připravil na základě modelů soch uložených v Národní galerii v Praze. Projekci doplnila přednáška historičky architektury Venduly Hnídkové.


TVOŘIT PROGRAM ZNAMENÁ PŘIBLIŽOVAT PRÁCI UMĚLCŮ PUBLIKU, VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY, SDÍLET MYŠLENKY A EMOCE, PROBOUZET ZVĚDAVOST.

Pro návštěvníky Kunsthalle Praha připravujeme rozmanitý program výstav, vzdělávacích programů, kulturních aktivit a společenských akcí. Výstavní program představí umělce a témata z české a mezinárodní scény od období moderny až do současnosti.

VÝSTAVNÍ PROGRAM

V současnosti pracujeme na vzniku výstavních a vzdělávacích projektů, které uvedeme po otevření Kunsthalle Praha.

Klademe si za cíl spojovat současné umění s jeho nedávnou minulostí a zasazovat ho do mezinárodního kontextu. Projekty se zaměřují na uznávané i začínající umělce a aktuálně a dynamicky reflektují důležité sociální a kulturní otázky doby.

Program Kunsthalle Praha bude otevřen nejrůznějším médiím od tradičních forem až po instalace, performance a multimediální projekty. Na třech podlažích galerijního prostoru každoročně představíme 2–3 hlavní retrospektivy, tematické nebo historické výstavy a několik menších výstav zaměřených převážně na současnou scénu.

Věříme, že přinášet nové pohledy je možné pouze na základě kvalitních výzkumných projektů a kurátorské práce, které Kunsthalle Praha realizuje ve spolupráci s českými i světovými institucemi, s odborníky, umělci i mezioborovými experty.

EDUKATIVNÍ A DOPROVODNÉ PROGRAMY

Kunsthalle Praha nabídne jak vzdělávací programy, které navazují na připravované výstavy, tak i samostatné workshopy a dlouhodobé programy. Naším cílem bude oslovit různé věkové a zájmové skupiny – školy, rodiny, studenty, dospělé a seniory.