SBÍRKY

UMĚLECKÁ SBÍRKA NENÍ JEN MNOŽINOU JEDNOTLIVÝCH
DĚL, ALE SAMA O SOBĚ JE UMĚLECKÝM DÍLEM.

Kunsthalle Praha buduje již řadu let reprezentativní sbírku mapující české a mezinárodní výtvarné umění od 20. století až do současnosti. Sbírka bude jedním z důležitých zdrojů pro výstavní program, badatelské, publikační a edukativní projekty.

Kunsthalle Praha již řadu let buduje reprezentativní sbírku mapující české a světové výtvarné umění od 20. století do současnosti. Osu sbírky tvoří moderní, poválečné a současné umění reflektující dynamické proměny uměleckých stylů na pozadí společenských změn. Důležitou složku kolekce zaujímá období české moderny, jejíž přínos pro evropské výtvarné umění je neustále podrobován historickému a teoretickému bádání.

Pozornost je věnována rovněž souvislostem poválečného českého umění s mezinárodní výtvarnou scénou. Součást sbírky Kunsthalle Praha proto tvoří díla světových autorů, která kontextuálně doplňují kolekci českého umění. Stejný přístupje uplatňován i na současné umění, které se neustále vyvíjí a na jehož podobu mají vliv poznatky z mnoha vědních oborů. S takto pojatým sbírkovým fondem se Kunsthalle Praha stává partnerem uznávaných zahraničních muzeí a galerií, na jejichž výstavy zapůjčuje díla ze svých depozitářů.

Odborná péče o vlastní a zapůjčená umělecká díla je dalším zásadním aspektem poslání kolekce Kunsthalle Praha. Moderní depozitáře a odborný servis budou splňovat nejvyšší požadavky na profesionální přístup k privátním sbírkám a kurátorskou práci s nimi.

Sbírka bude sloužit také jako jeden ze zdrojů pro krátkodobé výstavy, badatelskou činnost a edukativní aktivity Kunsthalle Praha.

Odtavec o akvizicich

SEKCE o zapujcovani

Intro o sbirce online a prezentaci vybranych del (bude se obmenovat)


MODERNÍ UMĚNÍ

FRANTIŠEK KUPKA
SIGNUM, 1908
Tuš na papíře
39,2 x 33,1 cm

GIORGIO DE CHIRICO
ZAPOMENUTÉ HRAČKY, 1915-1916
Olej na plátně
55.4 x 25.9 cm

EMIL FILLA
ZÁTIŠÍ S KARTOU A DÝMKOU, 1914
Olej na dřevě
24 x 33 cm

MAX ERNST
FACILITÉ, 1923-1924
Olej na plátně
65 x 54 cm

TOYEN
SEN, 1937
Olej na plátně
81 x 100 cm

VÁCLAV ŠPÁLA
KOUPÁNÍ, 1915
Olej na plátně
27 x 33 cm

POVÁLEČNÉ UMĚNÍ

ALÉN DIVIŠ
ARCHA NOEMOVA, 1945
Kvaš na plátně
63 x 86 cm

ZDENĚK SÝKORA
ČTVEREČKOVÁ STRUKTURA, 1963
Olej na plátně
136 x 100 cm

POL BURY
PONCTUATION, 1959
Malovaný a perforovaný sololit, kov a elektromotor
Ø 70 cm

ADRIENA ŠIMOTOVÁ
BÍLÁ NOC, 1971
Akryl a tempera na sololitu
171 x 172 cm

MIKULÁŠ MEDEK
HLAVA MARKÝZE DE SADE II., 1968
Olej na plátně
50 x 40 cm

HANS HARTUNG
T1962-U29, 1962
Vinylová barva a pastel na plátně
63,5 x 255 cm

SOUČASNÉ UMĚNÍ

GREGOR HILDEBRANDT
SMOKE AND SOUND, 2015
Řezané LP desky, plátno na dřevě
174 x 130 cm

WILLIAM KENTRIDGE
BIRDS IN FLIGHT, 2016-2017
Indická tuš na ručním papíře nalepeném na bavlněné tkanině
95 x 98 cm

FRANTIŠEK SKÁLA
V PŘÍSTAVU II., 2003
Dřevo, guma, kov a přírodnina
23 x 25 x 8 cm

ANNA HULAČOVÁ
JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY, ONI, ONY, 2016
Cement, silikon a digitální tisk
190 x 100 x 60 cm

GERT & UWE TOBIAS
BEZ NÁZVU
Dřevoryt na plátně
200 x 168 cm

EVA KOŤÁTKOVÁ
UNLEARNING THE BODY, 2016
Kombinovaná technika na papíře
29,7 x 21 cm