PROGRAM

TVOŘIT PROGRAM ZNAMENÁ PŘIBLIŽOVAT PRÁCI UMĚLCŮ PUBLIKU, VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY, SDÍLET MYŠLENKY A EMOCE, PROBOUZET ZVĚDAVOST.

Pro návštěvníky Kunsthalle Praha připravujeme rozmanitý program výstav, vzdělávacích programů, kulturních aktivit a společenských akcí. Výstavní program představí nová témata z české a mezinárodní scény od období moderny až do současnosti.

VÝSTAVNÍ PROGRAM

Současný program se koncentruje na přípravu výstav a vzdělávacích projektů založených na výzkumu a externích partnerstvích. Kunsthalle Praha na programu spolupracuje se světovými institucemi, s odborníky, umělci i mezioborovými experty.

Kunsthalle Praha si klade za cíl spojovat současné umění s jeho nedávnou minulostí a zasazovat ho do mezinárodního kontextu. Projekty se zaměřují na uznávané i začínající umělce a aktuálně a dynamicky reflektují důležité sociální a kulturní otázky doby.

Po otevření se bude program Kunsthalle Praha orientovat převážně na konfrontaci současného a moderního umění od 20. století až po dnešek, prezentaci a zapojení neznámých privátních sbírek a posílení komunikace umění s divákem. Důležitými atributy programu jsou odbornost, otevřenost, ale i zábavnost.

Kunsthalle Praha na třech podlažích galerijního prostoru každoročně představí 2-3 hlavní výstavy (tematické nebo historické, sólové přehlídky, periodické akce jako festivaly a bienále) a několik menších výstav (site-specific, příběhy sběratelů a mladá scéna).

EDUKATIVNÍ A DOPROVODNÉ PROGRAMY

Kunsthalle Praha nabízí širokou platformu vzdělávání pro všechny zájemce. Edukativní programy se zaměřením na výtvarné umění mají nejrůznější formy – KP pořádá přednášky a komentované prohlídky, nabízí speciální aktivity pro školy, rodiny, studenty, dospělé a seniory. Připravuje speciální akce pro členy Klubu Kunsthalle Praha a její partnery.

PŘIPRAVUJEME

30. ZÁŘÍ 2017
TRANSFORMACE. PEŠÁNEK / DÍAZ

Historii budovy bývalé Zengerovy trafostanice a budoucí Kunsthalle Praha představíme v rámci programu Dne architektury

Věděli jste, že na fasádě klasicizující moderní architektury měly stát světelné kinetické objekty slavného sochaře Zdeňka Pešánka? Ačkoli se prezentovaly na mezinárodní výstavě, k realizaci na budově nikdy nedošlo a objekty se nezachovaly.