KUNSTHALLE PRAHA.
VYTVÁŘÍME PRO VÁS
NOVOU OTEVŘENOU
MEZINÁRODNÍ GALERIJNÍ
PLATFORMU.

OČEKÁVANÉ
DATUM OTEVŘENÍ
PODZIM 2020

BUDOVA

FEDERICO DIAZ V KUNSTHALLE PRAHA

Historii budovy bývalé Zengerovy trafostanice a budoucí Kunsthalle Praha představíme v rámci programu Dne architektury

Věděli jste, že na fasádě klasicizující moderní architektury měly stát světelné kinetické objekty slavného sochaře Zdeňka Pešánka? Ačkoli se prezentovaly na mezinárodní výstavě, k realizaci na budově nikdy nedošlo a objekty se nezachovaly.

Nyní budete mít možnost vidět jejich virtuální podobu formou projekce na budovu; uměleckého a technologického zpracování se ujal současný multimediální umělec Federico Diáz, který projekt připravil na základě modelů soch uložených v Národní galerii. Projekci doplní přednáška historičky architektury Andrey Hnídkové.

Instalace Pešánkem nazvaná Sto let elektřiny tak symbolicky provází další osudy trafostanice řečené měnírny: elektřina změnila moderní dobu a uvedla v život nepředstavitelné technologie. Původní industriální objekt se promění v galerii umění – umění, které mění naše životy.


Kunsthalle je první českou soukromou platformou zahrnující ve své působnosti činnost výstavní i sbírkovou. Spolupracuje aktivně se sběrateli, kterým nabízí různé služby a umělecká díla zapojuje do českých i mezinárodních výstav. Kunsthalle nabízí různé typy výstav současného umění i pohledů do historie umění 20. století, ale také různorodý program pro milovníky umění, pro celou rodinu i pro školy, pro místní obyvatele i turisty. Je otevřenou institucí, která nenudí a v níž lze strávit příjemně celý den.


PROGRAM

Současný přípravný program se koncentruje na vyhledávání projektů a vytváření sítě partnerů pro realizaci budoucích výstav a aktivit, vzdělávací a publikační činnosti, které spojují současné umění s jeho nedávnou minulostí a zasazují ho do mezinárodního kontextu. Kunsthalle Praha na programu spolupracuje se světovými institucemi, s odborníky, umělci i mezioborovými experty.

SBÍRKY

Kunsthalle Praha postupně doplňuje a rozšiřuje svou uměleckou sbírku, která má za cíl mapovat české a světové výtvarné umění od 20. století až do současnosti.

Sbírka Kunsthalle Praha nebude důležitým zdrojem pro výstavní program, badatelské a edukativní projekty, ale nebude trvale vystavená.

VÝZKUM

Kunsthalle Praha bude na základě nejaktuálnějších informací zasazovat věci do mezinárodního kontextu, bude konfrontovat umělecké projekty a artefakty samotné. V aktivní spolupráci s dalšími institucemi především ze zahraničí bude klást nové otázky společně s publikem a nabízet možné odpovědi.


NOVINKY

TRANSFORMACE - PEŠÁNEK / DÍAZ
KUNSTHALLE PRAHA ZÍSKALA ZAKÁZANÉ HRAČKY

Nová akvizice Zakázaných hraček Giorgia de Chirica se netýká žádných starých dětských pozůstalostí, nýbrž díla pocházející z počátečního období tvorby významného italského malíře. Díky dlouhodobé zápůjčce díla od Nadace bpd partners obohatí tento obraz surrealistickou část sbírek Kunsthalle Praha, která mimo jiné zahrnuje i Toyen a Jindřicha Štyrského.

VIZUÁLNÍ STYL KUNSTHALLE PRAHA VYCHÁZÍ Z VLASTNÍHO PÍSMA KUNST

Vizuální styl Kunsthalle Praha vytvořený ve spolupráci se Studiem Najbrt je založen na vlastním písmu Kunst, které bylo inspirováno skicou typografického génia Jana Tschicholda. Typograf Marek Pistora navrhl pro Kunsthalle Praha originální font Kunst, který je aktualizovanější podobou Tschicholdova originálu, přičemž odkazuje na své kořeny sahající do moderního umění dvacátého století. Písmo tak propojuje vizuální identitu Kunsthalle Praha s jejím programovým zaměřením na období od moderny až po současnost.

JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY, ONI, ONY K VIDĚNÍ V GHMP

V rámci výstavy Médium: figura pobíhající v Galerii hlavního města Prahy můžete vidět sochu Anny Hulačové JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY, ONI, ONY (2016), která pochází ze sbírky Kunsthalle Praha. Téměř dva metry vysokou sochu dvou navzájem propojených osob najdete až do 8. října 2017 na nádvoří Colloredo-Mansfeldského paláce. Výstava se zabývá (jak název zcela zjevně napovídá) tématem figury, kterou současní čeští a slovenští umělci posunuli daleko za hranice konvenčního sochařství.