KUNSTHALLE PRAHA.
VYTVÁŘÍME PRO VÁS
NOVOU OTEVŘENOU
MEZINÁRODNÍ GALERIJNÍ
PLATFORMU.

OČEKÁVANÉ
DATUM OTEVŘENÍ
PODZIM 2020

BUDOVA

FEDERICO DIAZ V KUNSTHALLE PRAHA

Historii budovy bývalé Zengerovy trafostanice a budoucí Kunsthalle Praha představíme v rámci programu Dne architektury

Věděli jste, že na fasádě klasicizující moderní architektury měly stát světelné kinetické objekty slavného sochaře Zdeňka Pešánka? Ačkoli se prezentovaly na mezinárodní výstavě, k realizaci na budově nikdy nedošlo a objekty se nezachovaly.

Nyní budete mít možnost vidět jejich virtuální podobu formou projekce na budovu; uměleckého a technologického zpracování se ujal současný multimediální umělec Federico Diáz, který projekt připravil na základě modelů soch uložených v Národní galerii. Projekci doplní přednáška historičky architektury Andrey Hnídkové.

Instalace Pešánkem nazvaná Sto let elektřiny tak symbolicky provází další osudy trafostanice řečené měnírny: elektřina změnila moderní dobu a uvedla v život nepředstavitelné technologie. Původní industriální objekt se promění v galerii umění – umění, které mění naše životy.


Kunsthalle je první českou soukromou platformou zahrnující ve své působnosti činnost výstavní i sbírkovou. Spolupracuje aktivně se sběrateli, kterým nabízí různé služby a umělecká díla zapojuje do českých i mezinárodních výstav. Kunsthalle nabízí různé typy výstav současného umění i pohledů do historie umění 20. století, ale také různorodý program pro milovníky umění, pro celou rodinu i pro školy, pro místní obyvatele i turisty. Je otevřenou institucí, která nenudí a v níž lze strávit příjemně celý den.


PROGRAM

Současný přípravný program se koncentruje na vyhledávání projektů a vytváření sítě partnerů pro realizaci budoucích výstav a aktivit, vzdělávací a publikační činnosti, které spojují současné umění s jeho nedávnou minulostí a zasazují ho do mezinárodního kontextu. Kunsthalle Praha na programu spolupracuje se světovými institucemi, s odborníky, umělci i mezioborovými experty.

SBÍRKY

Kunsthalle Praha postupně doplňuje a rozšiřuje svou uměleckou sbírku, která má za cíl mapovat české a světové výtvarné umění od 20. století až do současnosti.

Sbírka Kunsthalle Praha nebude důležitým zdrojem pro výstavní program, badatelské a edukativní projekty, ale nebude trvale vystavená.

VÝZKUM

Kunsthalle Praha bude na základě nejaktuálnějších informací zasazovat věci do mezinárodního kontextu, bude konfrontovat umělecké projekty a artefakty samotné. V aktivní spolupráci s dalšími institucemi především ze zahraničí bude klást nové otázky společně s publikem a nabízet možné odpovědi.


NOVINKY

KUNSTHALLE PRAHA IS THE GENERAL PARTNER FOR THE M3 / ART IN SPACE FESTIVAL

The second edition of the m3 / Art in Space festival uses the theme “VICE VERSA: Our Earth Is Their Moon, Our Moon Is Their Earth”, to explore a variety of issues relating to Prague 1. The façade of the future Kunsthalle Praha building at Klárov has become a platform for the work of the Greek artist Antonis Pittas.

KUNSTHALLE PRAHA ENRICHES ITS COLLECTIONS WITH WORKS BY AVU GRADUATE ARGIŠT ALAVERDYAN

Several paintings by Prague Academy of Fine Arts graduate Argišt Alaverdyan, from the exhibition New Wave: AVU Graduates 2017 at the National Gallery in Prague, have been selected for the project AVU Graduation Works Collection. The project, supported by The Pudil Family Foundation, aims to build up a sub-collection of Kunsthalle Praha mapping, on a long-term basis, the work of graduates from the Academy of Fine Arts (AVU) as well as other schools, and support the further creative output of selected artists.

TRANSFORMACE - PEŠÁNEK / DÍAZ

A visionary, that's what a creator whose thoughts were ahead of technologies of his time is a posteriori called. Zdeněk Pešánek surely belongs to this category of artists. His light-kinetic sculptures designed for the public space in the 20s and 30s of the previous century were created only at a cost of a complex, tedious and never totally satisfying work. Though to make his multimedia assemblies, Zdeněk Pešánek was using the most innovative elements and materials of the time: celluloid, light bulbs and neons.

KUNSTHALLE PRAHA OBTAINED FORBIDDEN TOYS

The recent acquisition of Giorgio de Chirico’s Forbidden Toys isn’t about some toys left behind by children, but is a work from an early period of the important Italian painter. Thanks to a long-term loan from the bpd partners foundation, this painting will enrich the surrealist part of the Kunsthalle Praha collection, which includes works from artists such as Toyen and Jindřich Štyrský.