VÝZKUM

SOUČÁSTÍ VÝSTAVNÍ A SBÍRKOTVORNÉ ČINNOSTI KUNSTHALLE PRAHA JSOU TAKÉ BADATELSKÉ AKTIVITY V RÁMCI DĚJIN A TEORIE VIZUÁLNÍ KULTURY

Výzkumné projekty Kunsthalle Praha mají za cíl zkoumat nové pohledy na moderní a současné umění a uvádět české umění do souvislostí s mezinárodními děním a trendy. Výsledky našich výzkumů tvoří podklad pro výstavy, publikace a edukační programy..

Výzkum v Kunsthalle Praha zahrnuje studium historických pramenů vztahujících se k vlastní sbírce, kritické zhodnocení a výklad českého a mezinárodního umění v rámci výstavních projektů a zkoumání teorie a dějin umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. V tomto směru je velmi důležitá také publikační činnost, kterou Kunsthalle Praha zahájila edicí České umění. Ediční plán se bude zaměřovat nejen na monografická díla a soupisy, ale i na odborné publikace z oboru dějin, teorie a filozofie umění a na aktuální tendence kritického myšlení.

Původní text od LL:

Kunsthalle Praha bude na základě nejaktuálnějších informací zasazovat věci do mezinárodního kontextu, bude konfrontovat umělecké projekty a artefakty samotné. V aktivní spolupráci s dalšími institucemi především ze zahraničí bude klást nové otázky společně s publikem a nabízet možné odpovědi. Bude se angažovat v pokusech vidět věci nově a jinak, iniciovat diskuse a komunikovat s diváky, znovu přezkoumat tradiční příběh dějin umění a představovat jeho vzrušující okamžiky ve světě zahlceném informacemi relevantně a srozumitelně.

Výzkum zahrnuje také publikační činnost, kterou Kunsthalle Praha zahájila edicí České umění. Ediční plán se bude zaměřovat nejen na monografická díla a soupisy, ale i na odborné publikace z oboru dějin, teorie a filozofie umění a na aktuální tendence.


EDICE ČESKÉ UMĚNÍ

„České umění“ je knižní ediční řada, v jejímž rámci vzniknou monografie zaměřené na život, dílo a odkaz českých umělců. Přáním ediční řady je zpřístupnit formou reprezentativní monografie široké veřejnosti především ty české umělce, kteří dosud v naší knižní produkci nejsou adekvátním způsobem zastoupeni. Zároveň také ty z umělců, kterým se čeští historici umění již věnovali, ale tyto tituly jsou již dlouhodobě v knižní nabídce nedostupné.

Přiblíží tak umělce čtenáři v dalších rozměrech a často nových úhlech pohledu, které vycházejí nejen z nových badatelských možností, ale také z aktualizace stávajících informací, které o jeho osobě a díle máme.

V současné době vznikají monografie těchto umělců - Vincenc Beneš, Oldřich Blažíček, Emil Filla, Vojtěch Hynais, Antonín Chittussi, František Janoušek, Jiří John, Jiří Kars, Mikuláš Medek, Grigorij Musatov, Karel Souček, Václav Radimský a Václav Zykmund. Projekt vzniká v úzké spolupráci s nakladatelstvím Academia a Galerií KODL.

Součástí monografií, které vzniknou v rámci ediční řady, bude soupis či výběrový soupis díla umělce.

(jako obrazek zkusit pridat pohled na hrbety nekolika knih z edice (vyhnout se zobrazení prední strany knihy)


ELEKTRONICKÉ SOUPISY DÍLA

K vybranym publikacim budou vznikat soupisy dila... casem budou pristupne online

Curabitur laoreet, nunc non ultricies semper, ligula erat pellentesque lacus, in rhoncus lectus eros in lorem. Etiam sed metus non odio placerat porttitor. Curabitur laoreet, nunc non ultricies semper, ligula erat pellentesque lacus, in rhoncus lectus eros in lorem. Etiam sed metus non odio placerat porttitor.