O NÁS

BUDUJEME NOVÝ PROSTOR PRO UMĚNÍ A KULTURU V HISTORICKÉM CENTRU PRAHY.

VIZE

Naším cílem je vybudovat v Praze otevrený prostor pro Our aim is to create in Prague a welcoming and visitor-friendly art institution that operates on the highest international level.

Kunsthalle je první českou soukromou platformou zahrnující ve své působnosti činnost výstavní i sbírkovou. Spolupracuje aktivně se sběrateli, kterým nabízí různé služby a umělecká díla zapojuje do českých i mezinárodních výstav.

Kunsthalle nabízí různé typy výstav současného umění i pohledů do historie umění 20. století, ale také různorodý program pro milovníky umění, pro celou rodinu i pro školy, pro místní obyvatele i turisty. Je otevřenou institucí, která nenudí a v níž lze strávit příjemně celý den.

Výstavní program, doprovodné programy, mezioborové aktivity, interaktivní hry, přednášky, komentované prohlídky, badatelské nabídky – to vše připravuje Kunsthalle s profesionály z Čech i zahraničí. Zakládá si na otevřenosti, vstřícnosti a spolupráci.

Součástí Kunsthalle je mezinárodní knihkupectví, prodejna s originálními dárky a suvenýry navržených českými i zahraničními umělci a designéry, herna a příjemná kavárna s výhledem na Prahu. Je zde také archiv přístupný badatelům, studentům i širší veřejnosti. Nechybí bezbariérový přístup, kompletní servis pro rodiče s dětmi každého věku, ale i pro seniory a cyklisty.

Kunsthalle si klade za cíl propojovat minulost a současnost (konfrontovat moderní umění se současným, poukazovat na reinterpretci umění minulosti současným), dávat do kontextu lokální a mezinárodní scénu (umožňovat umělecká objevování a setkávání, posilovat vazby, podporovat výměny, vytvářet partnerství s jednotlivci i institucemi sousedních zemí).

Podporuje a nabízí spolupráci soukromých sběratelů a veřejných uměleckých institucí (iniciuje vytváření sbírek a nabízí odborné poradenství, a zároveň představuje soukromé sbírky, které nejsou veřejnosti vždy přístupné, a sděluje jejich příběhy).

Kunsthalle Praha vznikla v roce 2016 rozvinutím původních aktivit privátní sbírky Pudil Foundation.


Established as a private non-profit institution by the Pudil Family Foundation, Kunsthalle Praha’s mission is to promote the understanding and appreciation of Czech and international art of the 20th and 21st century through presenting temporary exhibitions, facilitating research in modern and contemporary art, and exploring innovative ways of bringing art to the public.


NÁŠ TÝM

IVANA GOOSSEN
CEO

Spoluvytváří a schvaluje strategii Kunsthalle Praha, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Kunsthalle Praha a schvaluje všeobecné směrování Kunsthalle Praha a jejích aktivit

ANEŽKA PETKEVIČOVÁasistentka CEO

CHRISTELLE HAVRANEK
kurátor, vedoucí výstavního oddělení

KRISTÝNA KOTTOVÁ
asistent-kurátor

ŠTEFAN TÓTH
správce sbírky

ELIŠKA CHARVÁTOVÁ
kurátorka Edice České umění

PAVLA ZÁMEČNÍKOVÁ
registrář

SPRÁVNÍ RADA

PETR PUDIL
předseda správní rady

Spoluvytváří a schvaluje strategii Kunsthalle Praha, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Kunsthalle Praha a schvaluje všeobecné směrování Kunsthalle Praha a jejích aktivit

PAVLÍNA PUDILOVÁ
předseda správní rady

Spoluvytváří a schvaluje strategii Kunsthalle Praha, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Kunsthalle Praha a schvaluje všeobecné směrování Kunsthalle Praha a jejích aktivit

RADOMÍR JOHANNA
člen správní rady

Spoluvytváří strategické směřování Kunsthalle Praha, je zodpovědný za korporátní a právní otázky rozvoje Kunsthalle Praha a jejích aktivit.