O NÁS

KUNSTHALLE PRAHA JE NOVÝM PROSTOREM PRO UMĚNÍ A KULTURU, KTERÝ VZNIKÁ V BUDOVĚ BÝVALÉ ZENGEROVY TRAFOSTANICE V HISTORICKÉM CENTRU PRAHY. PO UKONČENÍ REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNÍKŮM NABÍDNE ŠIROKÝ PROGRAM VÝSTAVNÍCH A EDUKATIVNÍCH PROJEKTŮ, KULTURNÍCH AKCÍ A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT.

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.

Našim cílem je vytvořit vedoucí kulturní instituci, která si zakládá na odbornosti, otevřené spolupráci a inovativním programu s mezinárodním přesahem. Prostor pro moderní a současné umění se silným dramaturgickým a edukativním programem orientovaným na návštěvníky z řad odborníků, ale i na ty, kteří svou cestu k umění teprve objevují.

VZNIK PROJEKTU

Podobně jako mnoho dnešních soukromých a veřejných muzeí umění původně vznikalo z iniciativy jedinců, vzniká Kunsthalle Praha jako neziskový projekt za podpory manželů Petra a Pavlíny Pudilových.

„Ideu založit v Praze muzeum umění máme již několik let. Ta se stala skutečnou až s možností koupě domu na pražském Klárově. Brzy jsme si uvědomili, že budova má potenciál stát se unikátním výstavním prostorem pro přední české muzeum umění.

Nechceme vytvořit pomník pro naši sbírku, ale kulturní instituci otevřenou všem, kteří hledají inspiraci ve výtvarném umění.“


Petr Pudil a Pavlína Pudilová

PROGRAM

Termín kunsthalle obecně vyjadřuje uměleckou instituci, která svůj program zakládá na dočasných výstavách. Svým názvem navazuje Kunsthalle Praha na tuto tradici. Soustředí se na pořádání dočasných výstav, na výzkum v oblasti moderního a současného umění a na inovativní přístupy ve výstavní činnosti.

Kunsthalle Praha spravuje i stále se rozšiřující sbírku moderního a současného umění. Sbírka nebude trvale vystavena, ale bude k dispozici jako jeden z důležitých zdrojů pro probíhající výzkumní, výstavní a edukativní činnosti.

DALŠÍ AKTIVITY

Our goal is to create a space that integrates time for art and culture into everyday life. In addition to telling stories through its programs and art exhibitions, Kunsthalle Praha will be a meeting point for friends, families, and communities.

Visitors will be welcome throughout the day even if just for quiet time in the reading room, lunch at the restaurant, a drink with a Prague Castle view in the Art Café, or getting a book or gift from the art shop.

PROGRAM

SBÍRKY

VÝZKUM

Připravujeme pro návštěvníky Kunsthalle Praha rozmanitý program výstav, vzdělávacích programů, kulturních a společenských aktivit.

Program vzniká v otevřené spolupráci s místními i mezinárodními umělci, kurátory a sběrateli, v partnerství s vedoucími kulturními institucemi, ale i s návštěvníky a místními komunity.

Kunsthalle Praha buduje už řadu let reprezentativní sbírku mapující české a světové výtvarné umění od 20. století až do současnosti.

Cílem sbírky Kunsthalle Praha není tvořit stálou expozici, ale být jedním z důležitých zdrojů pro výstavní program, badatelské, publikační a edukativní projekty.

The purpose of Kunsthalle Prahas's research projects is to examine new aspects of modern and contemporary art and to contextualize Czech art in relation to international trends and events.

Our research findings become the basis of exhibitions, publications and education programs.

NÁŠ TÝM

We are gradually building a professional core team with expertise in the areas of general management, exhibition development, collection management, education, communication, operations management and administration.

Our core team cooperates on a project basis with many external partners such as local and international private or public institutions, curators, art historians, researchers, education professionals, artists and volunteers.

IVANA GOOSSEN
CEO

Responsible for the overall management of Kunsthalle Praha's activities, including strategic planning, programming, collection management, operations management, communications, staffing, finance and administration.

ANEŽKA PETKEVIČOVÁ
asistentka CEO

Provides executive assistance to the CEO in the areas of general management, operations, finance and administration.

CHRISTELLE HAVRANEK
kurátor, vedoucí výstavního oddělení

Leads the development and realization of Kunsthalle Praha’s exhibition program, manages related partnerships and research projects.

KRISTÝNA KOTTOVÁ
asistent-kurátor

Assists in the research and development of exhibitions and programs. Coordinates the organization and administration of exhibitions.

ŠTEFAN TÓTH
správce sbírky

Leads the process of art acquisition for Kunsthalle Praha’s art collection; Leads collection conservation, research and non-exhibition related research projects and publications.

ELIŠKA CHARVÁTOVÁ
kurátorka Edice České umění

Vede spolupráci s autory jednotlivých monografií edice České umění a následnou realizaci publikací.

PAVLA ZÁMEČNÍKOVÁ
registrář

SPRÁVNÍ RADA

PETR PUDIL
předseda správní rady

PAVLÍNA PUDILOVÁ
předseda správní rady

RADOMÍR JOHANNA
člen správní rady

Spoluvytváří a schvaluje strategii Kunsthalle Praha, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Kunsthalle Praha a schvaluje všeobecné směrování Kunsthalle Praha a jejích aktivit.

Spoluvytváří a schvaluje strategii Kunsthalle Praha, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Kunsthalle Praha a schvaluje všeobecné směrování Kunsthalle Praha a jejích aktivit.

Spoluvytváří strategické směřování Kunsthalle Praha, je zodpovědný za korporátní a právní otázky rozvoje Kunsthalle Praha a jejích aktivit.

SBOR PORADCŮ

Postupně budujeme mezinárodní sbor poradců Kunsthalle Praha. Jde o neformální nevýkonný sbor, jehož členy jsou odborníci s významnou zkušeností v oblasti dějin umění, kurátorství, správy sbírek, restaurátorství, vzdělávání a dalších oblastí. Role poradního sboru je podporovat Kunsthalle Praha při dosažení svého cíle být vedoucí kulturní institucí a přátelským, inspirativním prostorem pro návštěvníky.

Současní členové sboru poradců:

MATTHEW S. WITKOWSKY
kurátor a vedoucí sbírky fotografie The Art Institute of Chicago

MARKÉTA THEINHARD
historička umění a profesorka na Université Sorbonne Paris

MARTIN KODL
galerista a soudní znalec umění 20. století

pridat info o AAM & ICOM

Sekce Kooperace (centre pompidou Mets) = je to nase value, jsme otevreni, nas zajem, clenstvi