TRANSFORMACE - PEŠÁNEK / DÍAZ


Projekt TransFormace odhalí divákům neobyčejný příběh: v roce 1930 vizionářský umělec Zdeněk Pešánek navrhl pro fasádu nově budované trafostanice kinetické sochy s názvem Sto let elektřiny. Objekty však na budovu nebyly nikdy umístěny a bohužel se dochovaly pouze formou modelů uložených v Národní galerii v Praze. Odkaz na tento příběh nyní vytvořil po téměř 100 letech současný umělec Federico Díaz.

Federico Díaz použil techniku 3D skenování a následnou animací vytvořil multimediální dílo TransFormace – Pešánek / Díaz, které virtuálně oživí návrh Pešánkovy světelné instalace z roku 1932. V rámci Dne Architektury 30. září 2017 se na fasádě bývalé Zengerovy trafostanice a budoucí Kunsthalle Praha objeví video instalace obohacená o zvukovou kompilaci Jonáše Rosůlka. Díaz svou prací navazuje na nadčasové myšlenky Pešánka, neboť také spojuje nejnovější technologie a umění.

Český abstraktní sochař Zdeněk Pešánek (1896–1965) ve své tvorbě propojoval moderní techniky s uměleckou tradicí. Snažil se také slučovat sochařství se světlem, hudbou a pohybem. Jako první v dějinách umění začlenil do svých děl neony, a to již na začátku 30. let minulého století. Po druhé světové válce byl omezen v používání elektřiny kvůli socialistickému realismu. Ke konci svého života však založil Společnost pro světlo a světelné umění v Uměleckoprůmyslovém muzeu.

Světelně pohyblivé sochy Sto let elektřiny byly vyrobeny z industriálních materiálů včetně svých inovativních neonů. Abstraktní sochy oslavovaly svět elektřiny: Ampérův zákon, třífázový motor, transformátor a rostoucí spotřebu elektřiny v Praze. Sto let elektřiny mělo také působit na naše sluchové vnímání díky zvukům sirén či bzučení transformátorů prolínajícím se s rytmickou hudbou.

Zdeněk Pešánek vytvořil čtveřici soch na podnět Elektrických podniků hlavního města Prahy, které tehdy iniciovaly stavbu Zengerovy

Zdeněk Pešánek © Monoskop.org

transformační stanice na Klárově. Sto let elektřiny bylo představeno na autorově sólové výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze v roce 1936. Po velkém úspěchu putovaly sochy o rok později na Mezinárodní výstavu v Paříži. Muzeum moderního umění v New Yorku i holandská firma Phillips chtěly díla koupit, ale elektrické podniky obě nabídky odmítly. Původní záměr tyto výjimečné sochy instalovat na budovu Zengerovy trafostanice nebyl nikdy uskutečněn a díla se dokonce ani nedochovala.


Zdeněk Pešánek - Princip transformátoru, 1932. © Monoskop.org
Zdeněk Pešánek – Růst produkce elektřiny v Praze 1880–1932, 1932. © Monoskop.org
Zdeněk Pešánek – Princip elektrického motoru, 1932. © Monoskop.org
Zdeněk Pešánek – Ampérův zákon, 1932. © Monoskop.org
Zdeněk Pešánek – Ampérův zákon, 1932. © Monoskop.org