Vendula Hnídková: Zengerova transformační stanice. Elektřina ve městě, elektřina v architektuře

Zengerova transformační stanice stojí na exponovaném místě Malé Strany. Přestože se její příběh odvíjí už bezmála sto let a figurují v něm důležití aktéři meziválečného Československa, zůstával význam objektu dlouhou dobu skryt. Kniha Zengerova transformační stanice: elektřina ve městě, elektřina
v architektuře představuje nejen samotnou industriální stavbu, ale na pozadí její komplikované geneze přináší vrstevnatou sondu do formativního období, kdy se utvářela moderní Praha.

Editorka: Vendula Hnídková
Texty: Ivana Goosen, Christelle Havranek, Vendula Hnídková
Grafická úprava: Marta Maštálková

Počet stran: 162
Formát: 190×265 mm
Vazba: V8 pevná
Jazyk: český
ISBN 978-80-908258-4-0

Datum vydání: únor 2022