Roman Prahl: Chittusi

Antonín Chittussi (1847–1891) patří k nejvýznamnějším novodobým českým umělcům. V letech 1879–1884 pobýval převážně ve Francii, kde se zařadil mezi následovníky tzv. Barbizonské školy, později působil v Čechách. Během patnácti let vytvořil rozsáhlé krajinářské dílo, v němž rozvinul plenérový realismus francouzských krajinářů a v českém prostředí rozhodujícím způsobem přispěl k prosazení krajinomalby jako jednoho z vůdčích oborů výtvarného umění. Kniha zasazuje Chittussiho dílo do kontextu evropského umění té doby a důkladně zpracovává otázky spojené s tvůrčím procesem krajinářství a s vývojem malby v druhé polovině 19. století. Jádrem knihy je dosud největší soupis umělcových krajinomaleb i kreseb s vyobrazeními.
Je uspořádán podle převažujících námětů a motivů, ve shodě s typickými objekty krajinářství i bytostnými sklony umělce.

Autor: Roman Prahl
Texty: Roman Prahl, Štefan Tóth
Grafická úprava: Andrea Vacovská (Studio Najbrt)

Počet stran: 332
Formát: 245×287 mm
Vazba: V8, pevná vazba
Jazyk: český
ISBN 978-80-200-2940-9

Vydavatel: Academia, Galerie Kodl, Kunsthalle Praha
Datum vydání: 2019