Mezioborové učení v Kunsthalle Praha Fyzika v galerii

V rámci prvního výstavního projektu Kinetismus: 100 let elektřiny v umění jsme se zaměřili na projekt, který propojil dva zdánlivě neslučitelné vzdělávací předměty fyziku a výtvarnou výchovu. 

Výstava vybízela k hledání a porozumění jednotlivým souvislostem mezi vědeckými poznatky v oboru kinetiky, optiky, magnetismu a vývojem umění v druhé polovině 20. století. Vytvořili jsme platformu pro mezioborový dialog, tak abychom zaujali studenty i učitele, kteří nemají vždy možnost jednotlivá témata propojit. Díky propojení oborů mohou hledat komplexnější pohled na vybraná témata, jako je umělá inteligence, interaktivita, počítačové umění a jiné.

Pro spolupráci jsme oslovili dvě pražská gymnázia - Gymnázium Jana Nerudy a Arcibiskupské gymnázium. Studenti a učitelé spolu s lektorkami Kunsthalle nejprve prozkoumali výstavu z pohledu vývoje umění, ale i skrze fyzikální vědecké objevy. Poté dostali podnět k vlastní práci a tvůrčí realizaci. Své náměty konzultovali s učiteli fyziky a výtvarné výchovy a vytvořili vlastní světelně-kinetická díla, která měla podobu objektů, filmů, fotografií či počítačových aplikací. Na závěr se setkali studenti z obou gymnázií v Kunsthalle Praha a společně své práce prezentovali, diskutovali a hodnotili. 

Děkujeme všem zapojeným studentům za skvělé realizace a nasazení a podnětnou spolupráci s pedagogy, především Simoně Svatošové a Jindřichovi Koubkovi (Gymnázium Jana Nerudy), Martině Peterkové a Marcele Grecové (Arcibiskupské gymnázium)

Ukázky jednotlivých projektů:

 

VIDEO - Václav Jůzl: Větrák (Arcibiskupské Gymnázium Praha) 

APLIKACE - Henry James Princ, Tobiáš Bartoš, Petr Maťko: 13ggs (Gymnázium Jana Nerudy)

VIDEO - Adina Marion Mersault, Barbora Chrastilová: Uchopit světlo (Gymnázium Jana Nerudy)

VIDEO - Josefína Ameerlaan, Anna Vodrážková: Elekterická prolézačka (Arcibiskupské Gymnázium) 

VIDEO - Vlastimil Kristl: Odrazy a stíny (Gymnázium Jana Nerudy)

ČLÁNEK STUDENTŮ