ZAKÁZANÉ HRAČKY K VIDĚNÍ V MUZEU VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V MONSU

Fotografie z vernisáže
Fotografie z vernisáže

Dílo Zakázané hračky od Giorgia de Chirica, jež nedávno získala Kunsthalle Praha do své sbírky a bylo zřídka viděno za hranicemi České republiky, je nyní vystaveno v Muzeu výtvarných umění v Monsu v rámci výstavy belgického surrealismu.

Výstava,která se otevřela veřejnosti 16. února 2019, nese název Giorgio de Chirico. Na počátku belgického surrealismu: Paul Delvaux, René Magritte, Jane Graverol. Klade si za cíl poukázat na vliv tohoto italského mistra na tři belgické surrealistické malíře, a to zejména v jeho raných metafyzických dílech. Výstavu je možné navštívit do 2. června 2019.

Tento italský malíř namaloval Zakázané hračky v roce 1915-16 ve Ferraře. Jedná se o emblematické dílo metafyzické malby, která spadá pod umělecké hnutí, které ovlivnilo mnoho surrealistických umělců ve 20. letech 20. století, jako byl například Max Ernst. Charakteristické znaky tohoto hnutí- snovost, znepokojení a temnost- můžeme rozpoznat právě na obraze Zakázané hračky. Prodloužené, geometrické figury a tmavé barvy jsou typické pro Chiricův malířský styl.

Giorgio de Chirico je důležitá postava v surrealistickém uměleckém hnutí a byl obdivován umělci jako Salvátor Dalí a René Magritte. Zakázané hračky jsou na výstavě prezentovány spolu s dalšími třiceti obrazy tohoto umělce a s díly belgických surrealistů Reného Magritta, Jane Graverola a Paula Delvauxe.

Giorgio de Chirico – Zakázané hračky  (Les jouets défendus), 1915–1916, olej na plátně, 55,4 x 25 cm, Kunsthalle Praha, Praha
Giorgio de Chirico – Zakázané hračky (Les jouets défendus), 1915–1916, olej na plátně, 55,4 x 25 cm, Kunsthalle Praha, Praha
Giorgio de Chirico – Hračky prince (Les jouets du prince), 1915, olej na plátně, 55,4 x 25 cm, Museum of Modern Art, New York
Giorgio de Chirico – Hračky prince (Les jouets du prince), 1915, olej na plátně, 55,4 x 25 cm, Museum of Modern Art, New York

Zakázané hračky byly vystaveny na první samostatné výstavě Giorgia de Chirica v galerii Rue La Boétie v Paříži v roce 1922. Obraz tehdy doprovázelo dílo Hračky prince (Playthings of the Prince), které je nápodobné Zakázaným hračkám nejen svým názvem, ale také rozměry plátna a geometrickou kompozicí. Tyto „dvojčata“ se v roce 1922 rozdělili a od té doby se už nikdy nepotkali. Hračky prince jsou nyní v Muzeu současného umění v New Yorku (MoMA) a Zakázané hračky jsou od roku 2017 součástí sbírky Kunsthalle Praha.


Metafyzická malba

Název je odvozen od metafyziky, což je ve filozofii nauka o mimosmyslovém poznání skutečnosti. Duchovním otcem tohoto italského malířského stylu byl malíř Giorgio de Chirico. Soustředil kolem sebe velmi úzkou skupinku stoupenců, kteří se odklonili od současných avantgardních směrů a zdůrazňovali svébytné pojetí skutečnosti, podle něhož mají věci a lidé hlubší tajemné a magické významy. Zdůrazňovali hmotnou podstatu věcí, a to především výraznou modelací, hlubokým stínem a prudkým světlem, geometrickým zjednodušením a dokonale podanou perspektivou. Mezi nejčastější náměty patřilo prázdné a pusté město. Inspirací jim byla italská Ferrara se svou monumentální architekturou a sochami v ulicích. Scenérie jsou obvykle oživeny zvláštními postavami, jakýmisi loutkami nebo manekýny, kteří zosobňují osamělého a nesvobodného člověka v odcizení technické civilizace. Záhadnost, magičnost a vytržení věcí z reálných souvislostí vytváří novou, zdánlivě objektivní skutečnost, která však připomíná více přízrak a zjevení. Vedle Giorgia de Chirica patřili k metafyzické malbě C. Carra, A. Savinio a krátce také G. Morandi. Jejich tvorba vyvrcholila kolem roku 1920 a v první polovině dvacátých let se postupně začlenila do tradicionalistického proudu italského umění. Jejich vliv se nejvíce projevil v surrealismu a také v německé Nové věcnosti. V Česku měl asi nejblíže k metafyzické malbě Jan Zrzavý.


Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.