WORKSHOP KRESBY S ADÉLOU SOUČKOVOU

Kunsthalle Praha připravuje v květnu a červnu 2019 doprovodný program k výstavnímu projektu české umělkyně Adély Součkové.
Exit the Loop je dílo ve veřejném prostoru, velkoformátový banner, který je umístěn na fasádě bývalé Zengerovy trafostanice na Klárově v rámci Facade Project.


O WORKSHOPU:

Jak se proměňuje kresebný projev podle toho, co je momentálně považujeme za důležité? Jak určuje rozpoložení těla to, jak se na věci díváme? Jaký úhel pohledu určuje viděné? a další mnohé otázky si položíme během workshopu s Adélou Součkovou.

V rámci několika zadání se pokusíme propojit kresbu s bezprostředním, ale soustředěným pohybem. Prostřednictvím série 20 minutových cvičení budeme pracovat na transformaci našich behaviorálních vzorců a naučených schémat toho, jak kreslíme, a potažmo vnímáme.

Adéla Součková se ve svém díle Exit the Loop dotýká několika témat. Zkoumá, jak se počítačový jazyk dostává do běžného mluveného projevu. Umělkyně se zajímá o to, jak vnímáme hesla jako exit, enter, shift, alter, download, upload naším vlastním tělem.

Workshop bude hravou formou prozkoumávat způsoby vnímání a zažívání skutečnosti v jejich průběžném kresebnému záznamu. V souvislosti s dílem Exit the Loop budeme také zkoumat, jak se proměňuje vnímání a kresebný záznam v návaznosti na používání moderních technologií.

Adéla Součková se inspiruje čínskou kaligrafií a ruskou ortodoxní ikonou. Zajímá ji práce s obrazem ritualizovaným a performativním způsobem. Ritualizovaný proces vždy navozuje určitý stav mysli, který se stává počátečním momentem ve vytváření a naplňování kulturního kánonu. Součkovou zajímá kombinace ritualizovaného jednání s improvizovanými tělesnými technikami. Pátrá po způsobech jak přinést myšlenková cvičení do běžných a spontánních gest. Vytváří cvičení podporující rozvíjení individualizovaného symbolického jazyka skrze performativní procesy. Workshop bude sestaven z řady průzkumů, které se pokusí trochu odlehčit naše vlastní stereotypy v kresbě.

Facade Project: Exit the Loop, Adéla Součková
Facade Project: Exit the Loop, Adéla Součková
Workshop se uskuteční v parku Pod Starými zámeckými schody.
Workshop se uskuteční v parku Pod Starými zámeckými schody.

MÍSTO KONÁNÍ:

Velká Fürstenberská zahrada
Valdštejnská / Staré zámecké schody, 118 00 Praha 1- Malá Strana, metro Malostranská

TERMÍNY KONÁNÍ:

květen 2019: 13. 5., 14. 5. a 15. 5. 2019 od 14:00 do 19:00 hodin

červen 2019: 19. 6., 20.6. a 21.6. 2019 od 14:00 do 19:00 hodin nebo do konce otevíracích hodin Zahrady.

Rezervovat květnové termíny je možné do 10.5.2019, červnové do 10.6.2019.

REZERVACE TERMÍNU:

Kristýna Kottová, kkottova@kunsthallepraha.org, +420 721 825 270

CENA:

Program je zdarma včetně vstupného do Velké Fürstenberské zahrady.

PROGRAM:

Délka programu: 300 minut

14:00 – 14:30
sraz před budovou Kunsthalle Praha - komentovaná prohlídka díla Exit the Loop s Adélou Součkovou

14:30 – 14:45
přesun do Velké Fürstenberské zahrady

14:45 – 15:15
úvod do historie Kresby jako performativní praxe

15:15 – 19:00
účastnící budou pozváni k participaci na kresebných cvičeních

DALŠÍ INFORMACE:

Na místě bude zajištěno drobné občerstvení a materiál na kreslení.
Workshop je možné vést i v anglickém jazyce.
Organizátor akce: Kunsthalle Praha, nadační fond

Při nepřízni počasí si organizátor vyhrazuje právo na zrušení akce. Pokud dle předpovědi je možné dopředu odhadnout nevhodné počasí na venkovní aktivity, lektoři mohou ve stejném termínu nabídnout alternativní program přímo ve škole.

O UMĚLKYNI:

Adéla Součková (1985)ve své umělecké tvorbě propojuje kresbu s prvky instalace a performance, s videem, zvukem a poezií. Tematicky její práce čerpají z konfliktu mezi přírodou a kulturou, ze starých mytologií a archetypů, ale také z aktuálních diskuzí o ekologii a feminismu.

Součková je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech, kde studovala v ateliéru Ulrike Grossarth. Vystavuje pravidelně v nezávislých výstavních institucích a galeriích, nejčastěji v Česku a v Německu. V roce 2018 byla finalistkou Ceny Jindřícha Chalupeckého a v letech 2014 a 2015 byla finalistkou Ceny kritiky za mladou malbu. Součková žije a pracuje v Praze a v Berlíně.


Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.