VNITŘNÍ SVOBODA FRANTIŠKA SKÁLY. PODÍVEJTE SE NA PRVNÍ DÍL UMĚNÍ V IZOLACI

„Jakákoliv lež v umění je kontraproduktivní,“ říká umělec František Skála hned v úvodu první epizody nového dokumentárního cyklu Umění v izolaci. Osudy umělkyň a umělců v době totality představují společně Kunsthalle Praha a Paměť národa.

Skála se ve svých vzpomínkách vrací k svému inspirativnímu dětskému světu, jehož optikou zároveň přistupoval k vlastní umělecké tvorbě. Prozrazuje, jak se smiřoval s rolí ilustrátora, který může publikovat jen schválená díla, a jak nakonec přes všechny překážky dospěl k určité vnitřní svobodě, tolik důležité pro uměleckou činnost.

Kde v době omezení hledat inspiraci? Jak svobodně tvořit a jak se konfrontovat se světem? K takovým otázkám vybízí současná situace ovlivněná pandemickou krizí. A některé odpovědi lze hledat a najít právě v minulosti.

Aktuální situace a omezení jsou samozřejmě nesrovnatelná s životem před rokem 1989 v Československu, důvody izolace jsou naprosto odlišné – přesto je možné vidět jisté paralely. I dnes se např. opět tvoří tzv. do šuplíku, nelze vystavovat, omezena je možnost přímé interakce s kolegy, diváky, se světovou scénou.

Tematická série dále představí mj. příběhy Květy Pacovské, Kurta Gebauera, Inge Koskové, Tomáše Císařovského, Václava Stratila a řady dalších.


František Skála (*1956) patří v Čechách k nejznámějším umělcům generace, která se na výtvarné scéně etablovala na přelomu 80. a 90. let prostřednictvím neoficiálních výstav. Poetika jeho hravých instalací a objektů má kořeny v oblasti nonsensu, fikce, důrazného znevažování kontextů a především ve výhradním užívání „neuměleckých“ materiálů a postupů. Od pádu komunistického režimu patří k nejoblíbenějším umělcům a jeho tvorba takřka zlidověla. V roce 1993 reprezentoval Českou republiku na Benátském bienále, velkou retrospektivní výstavu mu v roce 2017 uspořádala Národní galerie.

Umění v izolaci je cyklus krátkých dokumentárních filmů se zaměřuje na fenomén výtvarné tvorby v izolaci. Pořad připravují společně Kunsthalle Praha a Post Bellum, které čerpá z rozhovorů natočených pro sbírku Paměť národa. Jednotlivé epizody lze sledovat každý měsíc jak na webových stránkách, tak sociálních sítích obou institucí.