VIZUÁLNÍ STYL KUNSTHALLE PRAHA VYCHÁZÍ Z VLASTNÍHO PÍSMA KUNST

Vizuální styl Kunsthalle Praha vytvořený ve spolupráci se Studiem Najbrt je založen na vlastním písmu Kunst, které bylo inspirováno skicou typografického génia Jana Tschicholda.

Typograf Marek Pistora navrhl pro Kunsthalle Praha originální font Kunst, který je aktualizovanější podobou Tschicholdova originálu, přičemž odkazuje na své kořeny sahající do moderního umění dvacátého století. Písmo tak propojuje vizuální identitu Kunsthalle Praha s jejím programovým zaměřením na období od moderny až po současnost.

Původní skica byla publikována v roce 1930 v časopise Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (tzv. Burzovní noviny pro německý knižní trh). Písmo vychází z raných modernistických postojů Jana Tschicholda ovlivněných geometrickými principy skupiny Bauhaus. V článku doporučoval bezpatkový font (tzn. bez krátkých vodorovných čar u písmen, jako má například Times New Roman) striktně zasazený do mřížky jako „rychlý a lehký recept“ pro tvorbu písmen, které se dají snadno vyříznout a přidat k fotografiím.

Úryvek z Tschicholdova návodu:

„Pro nápisy všech druhů, znaky, kresby, výstavy, obchodní dekorace, fotomontáže atd.; může být vytvořeno kýmkoliv, žádné předchozí zkušenosti nejsou potřeba. / Nakreslete na barevný papír čtverečkovou mřížku a načrtněte na ni písmena podle následujícího modelu. (…) Poté vystřihněte a sestavte rytmicky (například je nalepte na fotografii).“

Na Tschicholdových poznámkách je třeba si povšimnout, že původní písmo bylo vytvořeno se stejným úmyslem, jaký má budoucí Kunsthalle Praha – pro zkušené odborníky i pro ty, kteří tuto oblast teprve začínají objevovat.

Marek Pistora ze Studia Najbrt upravil původní striktní formu písma po estetické i funkční stránce. Omezená sadu znaků byla třeba doplnit o desítky dalších, potřebných pro současné použití. Pro vytvoření háčků a čárek (tak důležitých pro českou abecedu) se dokonce musela porušit přísná čtvercová mřížka. Původní tučnost fontu byla obohacena o světlejší a tmavší variantu tvořící novou trojčlennou písmovou rodinu. Následnými optickými korekcemi se písmo odklonilo od Tschicholdovy přísné geometrie.

Ukázka z písma Kunst.
Původní skica Jana Tschicholda, 1930. Časopis Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel.

Jan Tschichold (1902–1974) byl nejen typograf, ale i knižní grafik, kaligraf, grafický designér, autor publikací a pedagog. Ve svých nejvýznamnějších knihách Die Neue Typographie (Nová typografie, 1928) a Typographishe Gestaltung (Typografický design, 1935) představil principy modernismu v grafické tvorbě, knižní úpravě a užití moderního písma. Zároveň se zajímal o barokní kaligrafii, jejíž vliv můžeme sledovat v Tschicholdově pozdější tvorbě, kdy se odklonil od striktního modernistického stylu. Jan Tschichold po sobě zanechal obsáhlé grafické a typografické dědictví, které doteď ovlivňuje současné designéry.


Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.