VESMÍRNÁ KORELACE VLADIMÍRA ŠKODY

„Aby člověk mohl v umění pokračovat, musel si to umět formulovat a pochopit. Nejde jen pořád všechno dělat instinktem,“ přiznává sochař Vladimír Škoda. V jubilejním desátém dílu dokumentárního cyklu Umění v izolaci z produkce Kunsthalle Praha & Paměť národa reflektuje svou emigraci do Francie i přirozenou nutnost tvořit.

„Dal jsem si do hlavy, že odsud odjedu do Paříže. Nic jiného mě nezajímalo. Začal jsem se učit francouzsky, ale šlo mi to mizerně. Když jsem odjížděl, uměl jsem asi tak tři čtyři slova. Měsíc jsem bydlel všelijak, i pod mostem. Tehdy jsem zkrátka neměl jiný důvod, než jít za uměním," vzpomíná umělec, který v Paříži žije od své emigrace v roce 1968.

Zatímco na pražskou Akademii výtvarných umění se nikdy nedostal, v Paříži studoval přímo na Académie des Beaux-Arts. Později se stal profesorem, ve vlastní tvorbě ho inspirovala badatelská činnost matematika a astrologa Jana Keplera – tématem jeho instalací jsou ostatně souvztažnosti kosmických těles, vzájemná působení a energie.

Proč Umění v izolaci?
Volný pohyb osob byl od pádu Berlínské zdi v roce 1989 vnímán jako samozřejmost. Pandemie v letech 2020 a 2021 takové možnosti radikálně omezila. Umělecká činnost dostala silný zásah. Začaly se rušit výstavy, nejrůznější nařízení postihla přímou interakci s kolegy, s diváky i se světovou scénou. Znovu se objevily otázky ohledně smyslu umění, poslání umělce, hranicích svobody. Výpovědi umělkyň a umělců, kteří tvořili v době komunistického režimu v Československu, jsou důležitým mementem doby, která minula, stejně tak inspirací pro hledání smysluplných odpovědí v současnosti. Ať už s krizí či bez ní.

Příběhy umělkyň a umělců v době totality pokračují dále. Každou epizodu můžete sledovat na sociálních sítích i webových platformách obou spřátelených institucí, Kunsthalle Praha & Post Bellum–Paměť národa.


Vladimír Škoda (*1942) se jako sochař etabloval ve Francii, kde žije již od své emigrace v roce 1968. Zatímco na pražskou Akademii výtvarných umění se nedostal, v Paříži studoval na Académie des Beaux-Arts. V tvorbě ho inspirovala badatelská činnost matematika a astrologa Jana Keplera. Souvztažnost kosmických těles, vzájemná působení a energie jsou tématem Škodových instalací, v nichž dominuje tvar koule. Koule v mnoha podobách, materiálech a strukturách je rozpoznatelnou značkou českého autora. Vladimír Škoda později ve Francii sám učil na uměleckých školách v Le Havre a Marseille. V Čechách mohl vystavovat až po roce 1991: v roce 1995 mu retrospektivní přehlídku uspořádala Galerie Rudolfinum.