STÁŽE A DALŠÍ AKTIVITY


V současné době hledáme dobrovolníky a stážisty pro následující činnosti:

Nabídka jednotlivých pozic v dané době vychází z konkrétních projektů a je proměnlivá.

  • Asistent kurátora – zkoumání a dokumentování uměleckých předmětů ze sbírky Kunsthalle Praha (vhodné pro studenty a absolventy oboru dějin umění)
  • Fotograf – zajištění fotoreportáží z výjimečných událostí a výstav pod záštitou Kunsthalle Praha nebo Nadace; vytváření profesionálních fotografií uměleckých předmětů
  • Redaktor/Sloupkař (ČJ a AJ) – psaní reportáží o uměleckých předmětech a významných událostech v přitažlivém a snadno pochopitelném stylu, avšak na odborné úrovni. Tyto reportáže budou použity jak v online, tak v tištěné podobě. Tato pozice je vhodná pro kvalifikované studenty či absolventy v tvůrčím psaní, zpravodajství nebo dějin umění, ale také pro ty, kteří jednoduše sdílí nadšení pro umění a psaní
  • Grafik – napomáhání při přípravě designu pro média, prezentace a výstavy


Nabízené výhody:

  • Podílet se na zakládání instituce nemající obdoby v celé České republice
  • Získat mnoho hodnotných zkušeností
  • Být členem dynamického týmu

Nebo snad máte jiné hodnotné zkušenosti? Pak je neváhejte využít a kontaktujte nás!

Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.