SBÍRKY KUNSTHALLE PRAHA SE ROZŠÍŘILY O PRÁCE DIPLOMANTA AVU ARGIŠTA ALAVERDYANA


Z prací diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze předvedených na výstavě „New Wave. Diplomanti AVU 2017“ v Národní galerii v Praze byla vybrána díla malíře Argišta Alaverdyana do projektu AVU Graduation Works Collection.

Projekt AVU Graduation Works Collection za podpory Nadace The Pudil Family Foundation má za cíl vytvořit podsbírku Kunsthalle Praha dlouhodobě mapující tvorbu absolventů AVU, případně i jiných škol, a podpořit další tvůrčí činnost vybraných umělců.

Argišt Alaverdyan završil svůj čas v ateliéru malířství Martina Mainera sérií čtrnácti obrazů s názvem Anomálie. Umělec ve svých abstraktních obrazech používá organické a pružné tvary výrazně ohraničené linkami. Na základě spolupráce AVU i vlastní sbírkotvorné strategie byla Anomálie vybrána jako práce nejlépe reprezentující ročník 2017 absolventů AVU. Výběr pěti pláten (Anomálie 3, 5, 6, 8 a 11) tak obohatil rozrůstající se sbírky Kunsthalle Praha a přidal se k pracím Jana Haranta z předchozího ročníku.

Argišt Alaverdyan (*1991) se původně narodil v Arménii, od svých dvou let však žije v České republice. Po studiu na Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze byl v roce 2011 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, kde tvořil v ateliérech Zdeňka Berana, Vladimíra Skrepla a Martina Mainera. Jeho díla byla již součástí četného počtu skupinových a třech samostatných výstav.

Argišt Alaverdyan - Anomálie 11, 2017, olej na plátně, 120 x 100 cm.

Argišt Alaverdyan - Anomálie 3, 2017, olej na plátně, 120 x 100 cm.
Argišt Alaverdyan - Anomálie 8, 2017, olej na plátně, 120 x 100 cm.
Argišt Alaverdyan - Anomálie 6, 2017, olej na plátně, 120 x 90 cm.
Argišt Alaverdyan - Anomálie 5, 2017, olej na plátně, 120 x 110 cm.

Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.