PŘELOMOVÝ OKAMŽIK PRO ŽIVOT A TVORBU PRZEMEKA PYSZCZEKA

Polsko-kanadský umělec Przemek Pyszczek se v tvorbě obvykle věnuje postsocialistické realitě Polska. Její formy a impulsy přenáší do jiných médií, typicky do hravě barevných kompozic obrazů a objektů. V našem krátkém rozhovoru reflektuje svou účast na umělecké rezidenci v americkém Ghentu v létě 2021, jež se uskutečnila v rámci Art Omi & Kunsthalle Praha Fellowship.

© Alon Koppel
© Alon Koppel

Můžete se představit a nastínit vaši uměleckou praxi?
Jsem Przemek Pyszczek, narodil jsem se v roce 1985 v Polsku a o několik let později jsme se s rodinou přestěhovali do Kanady. Vyrostl jsem ve Winnipegu, kde jsem vystudoval architekturu a následně jsem se v roce 2010 přesunul do Berlína. V roce 2018 jsem se nakonec usadil v malé polské vesnici nedaleko hranic s Německem. Tvořím sochy, obrazy a instalace, které zkoumají průsečíky mezi osobní pamětí a širšími společenskými příběhy. Obzvláště se zajímám o dokumentaci prvků výstavby v celém Polsku a věnuji se jejich zpracování v mé vlastní tvorbě.

S jakým očekáváním jste se do open callu Art Omi & Kunsthalle Praha Fellowship hlásil?
Upřímně řečeno jsem nečekal, že rezidenční stipendium získám. Podobně jako u mnoha dalších příležitostí, i zde byla spousta zájemců z řad umělců na omezený počet míst, takže jsem to bral spíš jako takový pokus. Přesto jsem doufal, že uspěju, protože znám několik tvůrců, kteří se v minulosti rezidence Art Omi zúčastnili, a od těch jsem slyšel, že si přivezli jen ty nejlepší zkušenosti. Tak jsem zkusil štěstí a teď jsem rád, že jsem to udělal! Alespoň to člověku připomnělo, že zkoušet stojí zato.

Na čem jste během rezidence pracoval a jak ji krátce po návratu hodnotíte?
Tahle zkušenost mi doslova změnila život, obzvlášť v této složité době, kterou právě prožíváme. Bylo pro mě skutečně přínosné propojit se s mezinárodní skupinou umělců, s mnoha z nichž zůstanu v úzkém kontaktu i v budoucnu.

Tyto kontakty jsou pro umělecký vývoj, tvorbu a společenské fungování nesmírně cenné, ale neméně přínosné jsou i pro nově vznikající profesionální sítě. Pro umělce je především důležité poznávat kolegy z celého světa, což s sebou přináší nové příležitosti ke spolupráci a vystavování.

Co se mé tvorby týká, byl to pro mě přelomový okamžik. Poprvé za posledních sedm let jsem pocítil naprostou tvůrčí svobodu – bez omezení ve smyslu prostoru, času, nákladů či očekávání. Vytvořil jsem sérii deseti velkoformátových obrazů na plátně a ověřil si tak nové způsoby tvorby a malby, které mne velmi oživily a přiměly k tomu, abych se znovu zamiloval do procesu umělecké tvorby. Toto dílo sice navazuje na mé předchozí práce, nicméně tentokrát jsem pociťoval naprostou svobodu v jeho tvoření, a to jak v koncepční, tak v emocionální rovině. Hodlám v tomto způsobu tvorby pokračovat i v budoucnosti a toto vše by rozhodně nebylo možné, nebýt rezidenčního pobytu v rámci stipendia Kunsthalle Praha Fellowship.

Náš program je určen pro umělce ze zemí Visegrádu, co pro vás tento středoevropský prostor představuje?
Náš středoevropský region pro mě znamená především zajímavé místo k životu a prostor k umístění mé umělecké činnosti, neboť se jedná o historickou křižovatku kultur, která je neustále v pohybu, a to dodnes. Jako umělce mě fascinuje být svědkem této proměny a snažit se ji zachytit vizuálními prostředky. Navíc si myslím, že v našem regionu disponujeme tak bohatou historií (a současností) umělecké tvorby, že je důležité se o ni podělit se zbytkem světa.

PRZEMEK PYSZCZEK (*1985)
Umělec polsko-kanadského původu. Postsocialistickou realitu Polska vnímá skrze optiku pozůstalé architektury tohoto období. Adaptuje její formy a impulsy a přenáší je do jiných médií, typicky do hravě barevných kompozic obrazů i objektů. Skrze uměleckou praxi vzpomíná na dětství prožité ve státě před transformací a před vlastním přesunem do Kanady. Na poli své tvorby divákům dopřává vizuální nostalgii, kterou vnímá jako součást osobní historie.

© Alon Koppel
© Alon Koppel

Kunsthalle Praha bude nezávislý prostor pro kulturu, umění & dialog v srdci historické Prahy. Mezinárodní program stavíme na krátkodobých výstavách současného a moderního umění i kreativních edukačních aktivitách. Naším cílem je poskytnout vám nové inspirativní prostředí pro zrod myšlenek a nápadů, stejně tak ale chceme přispět k propojení místní umělecké scény s tou mezinárodní. Umění totiž chápeme jako jazyk, kterému můžeme rozumět všichni. Už samotným názvem jsme se rozhodli reflektovat vzpomínku na multikulturní kořeny Prahy jako města tří národů, dvou jazyků a jedinečného půvabu. Brány otevřeme přesně 22. 02. 2022. Těšíme se na vás!