OPEN CALL DELFINA FOUNDATION: UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽENA!

LONDON

CALLING

Londýnská Delfina Foundation ve spolupráci s Kunsthalle Praha, Českým centrem v Londýně a Institutem umění – Divadelním ústavem, vyhlašuje dvě nové rezidence pro české umělce a kurátory pro rok 2020.

  • Šestitýdenní rezidence pro vizuálního umělce/umělkyni v létě 2020 (3. srpna - 13. září 2020)

  • Třítýdenní rezidence pro kurátora/kurátorku na podzim 2020 (9. –29. listopadu 2020)


V posledních šesti letech se programy Delfina Foundation zaměřují vždy na pět tematických oblastí:

  • Politika jídla – o jeho produkci, spotřebě a distribuci a o jídle jakožto médiu a metafoře k rozkrývání širších kulturně-společenských problémů.
  • Performance jako proces – o performanci jakožto způsobu vnímání a chápání světa kolem nás, od každodenních rituálů po živé umění.
  • věda_technologie_společnost – o průsečíku mezi uměním, vědou a technologiemi a o způsobu řešení problémů prostřednictvím mezioborové spolupráce.
  • Sběratelství jako praxe – o politice, psychologii a filozofii sběratelství a o roli sběratelů a umělců ve vztahu ke sbírkám a archivům.
  • Veřejný prostor – o veřejném prostoru, ať už ve fyzickém či digitálním slova smyslu.

Nadace Delfina Foundation je nezisková organizace sídlící v Londýně, která v rámci svého komplexního programu propojuje rezidence a výstavy a umožňuje umělcům, kurátorům i teoretikům prozkoumávat nové tvůrčí možnosti, svobodně experimentovat a především také budovat vztahy s kolegy, komunitami a institucemi ve sféře současného umění.

Vybrané výstupy z rezidenčních pobytů mohou být zapojeny do programu Kunsthalle Praha.

Uzávěrka přihlášek pro obě rezidence:
prodloužena do pondělí 20. dubna 2020


Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.