NEKONEČNOST BAREV KVĚTY PACOVSKÉ

Barva je emocionální předání a znamená velice mnoho. Dovede tvořit náladu, do barvy ale také můžete vstoupit a najednou nevíte, jak z ní ven. Všechny barvy jsou krásné, jen záleží, jak je použijete. Je to nesmírně úžasný materiál,“ svěřuje se umělkyně Květa Pacovská.

Světově renomovaná ilustrátorka dětských knih a malířka abstraktních děl v nové epizodě cyklu Umění v izolaci popisuje rozdíly mezi ukázněnou prací na knize a volném toku myšlenek ve svém ateliéru. „Pro mě je důležité do ateliéru alespoň přijít a uvažovat o těch věcech a obrazech. Někdy je to důležitější, než práce samotná,“ popisuje bývalá žákyně Emila Filly, která svůj ateliér navštěvuje pravidelně každý den. Za svou senzitivní ilustrátorskou tvorbu v roce 1992 získala cenu Hanse Christiana Andersena. Velké retrospektivní výstavy se dočkala v roce 2019 v Galerii hlavního města Prahy.

Proč Umění v izolaci?
Volný pohyb osob byl od pádu Berlínské zdi v roce 1989 vnímán jako samozřejmost. Pandemie v letech 2020 a 2021 takové možnosti radikálně omezila. Umělecká činnost dostala silný zásah. Začaly se rušit výstavy, nejrůznější nařízení postihla přímou interakci s kolegy, s diváky i se světovou scénou. Znovu se objevily otázky ohledně smyslu umění, poslání umělce, hranicích svobody. Výpovědi umělkyň a umělců, kteří tvořili v době komunistického režimu v Československu, jsou důležitým mementem doby, která minula, stejně tak inspirací pro hledání smysluplných odpovědí v současnosti. Ať už s krizí či bez ní.

Příběhy umělkyň a umělců v době totality pokračují dále. Každou epizodu můžete sledovat na sociálních sítích i webových platformách obou spřátelených institucí, Kunsthalle Praha & Post Bellum–Paměť národa.


Květa Pacovská (*1928) je světově uznávaná ilustrátorka kreativních dětských knih, s nimiž začínala svou kariéru v 50. letech. Vystudovala pražskou UMPRUM v ateliéru monumentální malby slavného kubistického malíře Emila Filly. Její výjimečné abstraktní tvorbě se dostalo širšího uznání až po pádu komunismu v 90. letech. Za ilustrátorskou práci, v níž realizovala i své vlastní autorské knihy, obdržela celou řadu ocenění včetně ceny Hanse Christiana Andersena v roce 1992. Některé její knížky vyšly pouze v zahraničí. Volná tvorba Květy Pacovské se ocitla poněkud ve stínu uznávaného díla jejího manžela Milana Grygara. Její sílu a kvalitu ukázala retrospektivní výstava v Galerii hlavního města Prahy v roce 2019, kdy autorka zároveň vstoupila do Síně slávy cen Czech Grand Design.