LONDÝNSKÁ NADACE DELFINA UVÍTÁ V ROCE 2019 TŘI NOVÉ REZIDENTY Z ČESKA

Delfina Foundation sídlí v centru Londýna
Delfina Foundation sídlí v centru Londýna

Londýnská Nadace Delfina (Delfina Foundation) přivítala 4. března dva nové rezidenty – kurátorku Terezu Záchovou a umělce Radka Brousila – vybrané na základě otevřené výzvy, určené české umělecké scéně. Třetím rezidentem, který vycestuje do Londýna na podzim 2019, je slovenský umělec a kurátor Jaro Varga.

Letošní rezidenční program Nadace Delfina, pořádaný ve spolupráci s Českým centrem Londýn, Institutem umění a Kunsthalle Praha, oslovil rekordní počet uchazečů. Organizátoři obdrželi celkem 45 přihlášek, o rezidenci projevili zájem také Češi žijící v cizině a zahraniční umělci žijící a tvořící v Česku.

Rezidenční program Nadace Delfina trvá šest týdnů a v letošním roce se soustředí na nové téma, kterým je propojování umění, vědy a technologie. Nadace dále podporuje umělecké projekty a podněty v oblastech politiky jídla, performance, veřejného prostoru a sběratelství. V průběhu rezidence je umělcům, kurátorům a teoretikům umožněno experimentovat s odvážnými nápady, soustředit se na umělecký výzkum, rozvíjet nové dovednosti a především navazovat vztahy s místní institucemi, komunitami i jednotlivci nejen z umělecké sféry. Práce nebo kurátorské koncepce, které vzniknou v rámci letošního rezidenčního pobytu v Londýně, mohou být dále prezentovány či rozvinuty do většího výstavního projektu v Kunsthalle Praha.

Trojice vybraných uchazečů potvrzuje, že rezidenční program poskytuje zázemí i pro nezávislé projekty, které nutně nesouvisejí s ústředními tematickými okruhy nadace.

Nika Kupyrova, White Honey, pohled do instalace v Galerii 35m2, Praha, 2018, kurátorka Tereza Záchová
Nika Kupyrova, White Honey, pohled do instalace v Galerii 35m2, Praha, 2018, kurátorka Tereza Záchová
Radek Brousil, Stisk rukou, pohled do instalace ve FAIT Gallery, Brno, 2015
Radek Brousil, Stisk rukou, pohled do instalace ve FAIT Gallery, Brno, 2015
Jaro Varga, In Someone's Else Dream, pohled do instalace v SODA Gallery, Bratislava, 2017
Jaro Varga, In Someone's Else Dream, pohled do instalace v SODA Gallery, Bratislava, 2017

Tereza Záchová (*1985) je nezávislá kurátorka, kritička a lektorka, působící v Praze a v Brně. Dlouhodobě se zajímá o galerie a umění ve veřejném prostoru, během svého studia na UJEP v Ústí nad Labem zde založila Galerii Buňka, umístěnou v městském parku, a několik dalších let kurátorovala její program. Od roku 2015 je spolukurátorkou pražské Galerie 35m2, v roce 2018 připravila také sérii výstav severských umělců pro brněnskou galerii Klubovna. Její kurátorské projekty usilují o aktivizaci diváka a řeší aktuální témata, často spjatá s životním prostředím a ekologií. Záchová se dále podílí na lektorských programech v pražském DOXu a Moravské galerii v Brně.

Radek Brousil (*1980) studoval fotografii, intermédia a vizuální komunikaci v Praze, Montrealu a Londýně. Snaha o překračování médií definuje i jeho současnou uměleckou praxi. Je autorem prostorových instalací, v nichž kombinuje sochu, fotografii a video za účelem hlubší a mnohovrstevnatější umělecké výpovědi. Jeho poslední dvě výstavy jsou inspirované návratem do doby dospívání, která je v jeho případě spjatá se specifickou hudební subkulturou a graffiti scénou. Zkoumá stavy nostalgie a melancholie ve vztahu k utváření osobní identity a k současnému nedostatku stability a jistoty. V roce 2015 obdržel prestižní cenu Oskára Čepana pro slovenské umělce do 40 let.

Jaro Varga (*1982) je umělec, kurátor a pedagog, jehož praxe se opírá o umělecký výzkum. Rozšířenou rolí umělce a postavením uměleckého výzkumu v éře znalostní ekonomiky se zabýval také ve své doktorské práci na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. V roce 2007 založil v Bratislavě Galerii HIT, z níž se postupem času stala laboratoř nejsoučasnějších uměleckých tendencí se sociálním přesahem. V Praze působil v letech 2015–2017 jako kurátor výtvarné sekce mezinárodního centra současného umění MeetFactory, kde uspořádal celou řadu výstav věnovaných dědictví modernismu, zrcadlení ideologií v umění a „psychogeografii paměti“. Poslední téma řeší také jako umělec. Jeho tvorba je ovlivněna neustálým pohybem mezi různými geografickými kontexty.

PARTNEŘI:


Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.