LIVING KUNSTHALLE

Kunsthalle Praha je aktivní i v době před otevřením vlastní budovy.
Living Kunsthalle je zatím největší akcí, kterou pořádáme.

Na jeden večer budova pražské Nové scény a všechna její zákoutí ožijí zvukovými sochami, performacemi, projekcemi a dalšími experimentálními díly. Většina vystavujících umělců se českému publiku představí vůbec poprvé.

Jeden večer, několik nevšedních setkání se současným uměním.


Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.