Living Kunsthalle

neděle 16. června 2019 od 19:00

Living Kunsthalle byla první velkou akcí pořádanou Kunsthalle Praha před otevřením vlastní budovy v roce 2021. V průběhu jediného večera se ikonická budova Nové scény proměnila v pulsující uměleckou laboratoř. Všechna zákoutí divadla ožila performancemi, zvukovými sochami, projekcemi a dalšími experimentálními díly, která přinesla návštěvníkům nevšední setkání se současným uměním.

Vůbec poprvé uvedli v Praze své práce význační zahraniční umělci Hicham Berrada (MA/FR), Lina Lapelyte (LT/GB), Haroon Mirza (GB) a Xavier Veilhan (FR). Součástí programu byla také dvě nová site-specific díla Adély Součkové (CZ) a Romana Štětiny (CZ), vytvořená přímo pro Living Kunsthalle.

Vedle performance zkoumají tito tvůrci také další umělecké formy a média, sahající od sochy k videu, od instalace ke kresbě, od hudby k vědě. Díla uvedená v rámci programu Living Kunsthalle měla jedno společné téma, kterým je zvuk a jeho vizuální reprezentace. Přestože jsou sonické jevy – hluk, zvuk, hudba – ve své podstatě nehmotné a pomíjivé, disponují o to větší sugestivní silou, díky níž představují významný zdroj inspirace pro výtvarné umělce. Zvuk, ať už v podobě rituálních promluv, rádiových záznamů, folklórních melodií nebo soudobých akustických experimentů, aktivuje naše smysly, probouzí naši paměť a vyvolává celou škálu emocí.

Hicham Berrada, Lina Lapelyte, Haroon Mirza, Adéla Součková, Roman Štětina i Xavier Veilhan usilují o zachycení zvuku prostřednictvím své vlastní citlivosti a imaginace – vizuálně, fyzicky, naživo. Tím přivádějí k životu také nově vznikající Kunsthalle Praha.

LINA LAPELYTE (LT/GB)
Candy Shop – The Circus
Jeviště │ 19:30–20:15 h

Když se řekne Candy Shop, většině lidí se vybaví obscénní rapový hit od 50 Cent. Candy Shop – The Circus od Liny Lapelyte přetváří mocenské hry vetknuté do rapových písní na ukolébavky, v nichž se zpívá o kráse, genderu i o všedních věcech. Jedná se o hudební útvar na pomezí performance a opery pro sedm ženských hlasů, mužský sbor, sólovou bubenici a pochodovou kapelu, o kombinaci hiphopových textů, elektronických i akustických nástrojů a videa, který vyzývá ke kolektivnímu rozjímání nad hierarchiemi moci.

Umělecká praxe litevské umělkyně Liny Lapelyte je performativně laděná a má kořeny v hudbě. Pohrává si s populární kulturou, genderovými stereotypy, stárnutním a nostalgií. Její díla Ladies (2016), Hunky Bluff (2014) a Candy Shop (neukončeno) byla prezentována v nejrůznějších souvislostech a lokalitách od Serpentine Pavilion a Queen Elizabeth Hall v Londýně přes Bienále architektury v Benátkách, MACBA v Barceloně až po Fondation Cartiere v Paříži. Její opera Have a Good Day!, kterou vytvořila ve spolupráci s Rugilė Barzdžiukaitė a Vaivou Grainytė, obdržela řadu ocenění a její libretto bylo přeloženo do devíti světových jazyků. Nová opera od stejných autorek, Sun and Sea (Marina), reprezentuje Litvu na letošním Bienále v Benátkách a byla ji udělena cena Zlatého lva pro nejlepší vystavující zemi.

Lina Lapelyte studovala hru na housle (BA), zvukovou tvorbu (BA) a sochařství (MA) na Royal College of Art v Londýně. Její díla byla zastoupena na Baltském trienále v Talinu (2018), v centru Rupert ve Vilniusu (2017 a 2015), v Magma – Národní galerii ve Vilniusu (2017), Moderna Museet v Malmo (2017), na veletrhu FIAC v Paříži (2017), na Bienále architektury v Benátkách (2016), ve Whitechapel Gallery v Londýně (2014), na DRAF (2014) a BBC Proms v Royal Albert Hall v Londýně. Lina Lapelyte žije a pracuje v Londýně a ve Vilniusu.

Účinkují: Lina Lapelyte, Anat Ben David, Angharad Davis, Sharon Gal, Heidi Heidelberg, Rebecca La Horrox (zpěv, performance), Federico Strate Pezdirc (video), Pražský pěvecký sbor SMETANA, Lenka Dundrová (bicí) a pochodová kapela

HICHAM BERRADA (MA/FR)
Présage
Foyer │ 20:30–21:30 h

Présage je efemérní ekosystém vytvářený naživo Hichamem Berradou. Ten v roli umělce a vědce zároveň provádí experimenty s nejrůznějšími chemickými sloučeninami ve skleněných nádobách, které naživo snímá kamerou a dění v nich promítá na obří plátno. Berradova imerzivní videoinstalace vtahuje diváky do fascinujícího umělého světa, který evokuje organické tvary a surreálné krajiny.

Práce Hichama Berrady je možné připodobnit k rafinované tapiserii utkané z vláken vědy a poezie. Jeho díla využívají vědeckých postupů k tomu, aby odhalila univerzální kouzlo skryté v každodennosti, a fascinují nás spletitou choreografií tance chemických částic a fyzikálních reakcí. Berradovi nejde o znázornění přírody, jako spíše o její přítomnost a aktivní roli ve většině jeho děl. Pracuje s různorodými médii od fotografii přes video a skulpturální instalace až po performance (kterým přezdívá „chemické aktivace“). Podařilo se mu nově definovat základy malířství: skutečnost namísto prázdného plátna a fyzikální prvky namísto barev a štětců.

Hicham Berrada se narodil v Casablance v Maroku. V roce 2003 zde začal studovat vědu. Poté se rozhodl věnovat umění a přešel na École des Beaux Arts v Paříží. Tamní studium dokončil v roce 2011. V uměleckém školení dále pokračoval v Národním ateliéru pro současné umění v Le Fresnoy. V roce 2013 byl rezidentem Villy Medici v Římě. V současné době Berrada žije a pracuje v Paříži.

Účinkují: Hicham Berrada (projekce), Laurent Durupt (zvuk/hudba)

XAVIER VEILHAN (FR)
SYSTEMA OCCAM
Jeviště │ 21:30–22:15 h

V představení SYSTEMA OCCAM propojuje Xavier Veilhan svůj vizuální slovník s ojedinělou skladbou jedné z průkopnic elektronické hudby Eliane Radigue. Jde o sensorickou uměleckou instalaci, během níž pět performerů jednoduchými pohyby vdechuje život neživým předmětům. Performance postupně graduje a přechází v Occam I, skladbu Eliane Radigue pro sólovou harfu. V podání Rhodriho Daviese má podobu imerzivní, všeprostupující zvukové krajiny.

Xavier Veilhan se věnuje umění od poloviny 80. let. Je mezinárodně uznávaným autorem, tvořícím v médiu sochy, malby, instalace, performance, videa i fotografie. Pomocí formálního uměleckého slovníku, stírajícího hranice mezi průmyslem a uměním, vzdává hold vynálezům a vynálezcům naší moderní doby. Využívá k tomu jazyk meziválečné moderny a s ním spojená témata rychlosti, pohybu a urbanismu, stejně jako jazyk klasického sochařství.

Veilhan vnímá umění jako nástroj nezbytný k porozumění naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti. V důsledku toho produkuje výstavy zpochybňující naše zažité vnímání a vytváří ambientní prostory, v nichž se diváci stávají herci. Propojením sochařství, scénické výpravy, hudby a živých figur dospívá Veilhan k dílům pojednaným v duchu “všezahrnující” výstavy.

Umělecký výzkum často doprovází spolupráce s hudebníky. Xavier Veilhan pracoval s řadou umělců, například s kapelou Air, hudebníkem Sébastienem Tallierem nebo skladatelkou Eliane Radigue, pro níž vytvořil v roce 2013 performanci SYSTEMA OCCAM.

V roce 2017 byl Xavier Veilhan vybrán, aby reprezentoval Francii na 57. Bienále v Benátkách (květen – listopad 2017). Proměnil tehdy francouzský národní pavilion v imerzivní nahrávací studio, věnované zvukovým experimentům a kurátorované Lionelem Bovierem a Christianem Marclayem. Nazval ho Studio Venezia. Xavier Veilhan je zastoupen galeriemi Andréhn-Schiptjenko (Stockholm), Perrotin (New York, Hong Kong, Paříž, Seoul, Tokyo, Shanghai), Nara Roesler (São Paulo, Rio de Janeiro, New York) a 313 Art Peoject (Seoul). Žije a pracuje v Paříži. www.veilhan.com

Účinkují: David Artaud, Annina Roescheisen, Florian Sumi, François Valenza, Marine Varoquier, Tony Regazzoni, Rhodri Davies (harfa)
Umělecká spolupráce: Alexis Bertrand, Violeta Kreimer
Koordinace: Léa Wanono
Produkce: Françoise Lebeau – lebeau & associés
Poděkování: Galerie Perrotin

HAROON MIRZA (GB)
Emerging Paradigm
Foyer │ 22:30–23:30 h

Emerging Paradigm je název přístroje, který vyvinul a sestrojil Haroon Mirza společně se svým studiem hrm 199. V jeho stejnojmenné performanci pro toto multimediální zařízení se prolínají nejrůznější videa z iPhonu a youtube se světelnými efekty a zvukem. Čtyři videokanály interagují s osmi kanály, kterými je vedena elektřina, amplifikovaná řadou reproduktorů a zviditelněná prostřednictvím blikajících LED světel. Dílo navozuje dojem intenzivního mediálního a smyslového zahlcení.

Haroon Mirza vytváří instalace, které zkoumají meziprostor a styčné plochy mezi zvukem, světelnými vlnami a elektrickým proudem. Je autorem kinetických soch, performancí a imerzivních instalací. Je stoupencem interferencí ve smyslu rušení elektro-akustických a radiových signálů, čímž záměrně překračuje hranice kabelových obvodů. Mirza vnímá sám sebe jako skladatele, jehož uměleckým médiem je elektřina – živý, neviditelný a proměnlivý fenomén. Ve svých instalacích kombinuje různé přístroje od domácích spotřebičů přes vinyly a gramofonové talíře, LED osvětlení, nábytek, video nahrávky až po existující umělecká díla tak, aby všechny součásti fungovaly jiným způsobem. Obnažuje tvůrčí procesy a testuje zavedená pravidla. Zvuk naplňuje prostor zdánlivě bez jakéhokoli řádu, ovzduší získává nový náboj. Mirza nás nutí se znovu zamyslet nad vjemovými odlišnostmi mezi hlukem, zvukem a hudbou, a otvírá tak otázku kategorizace kulturních forem.

Haroon Mirza studoval malbu na Winchester School of Art (BA), kritickou praxi a teorii designu na Goldsmith College (MA) a volné umění na Chelsea College of Art and Design (MA). Žije a pracuje v Londýně.

ROMAN ŠTĚTINA (CZ)
Centones
Kavárna │ 19:00–0:00 h

V umělecké instalaci Centones se prolíná skutečnost a iluze, paměť a současnost. Dílo Romana Štětiny je zasazeno do konkrétního času a vytvořeno pro prostor a z prostoru, z nějž vychází, tedy z Nové scény Národního divadla. Autorovo zobrazení prostoru pomocí zvukových a vizuálních fragmentů interiéru budovy inspirovala starověká řecká literární forma „cento“, neboli básnická koláž složená z úryvků jiných autorů. Instalace Romana Štětiny ve formě obrazových lightboxů a jednokanálového videa odráží vybrané detaily ze života kavárny, zachycuje jedinečného ducha tohoto místa i stopy, které zde zanechal běh času.

Roman Štětina zkoumá mediální kulturu jakožto sociální konstrukt s pevně danými postupy a ustálenými očekáváními. Jeho instalace, videa a audiovizuální intervence citlivě odrážejí jeho zájem o zvuk a mluvené slovo, obzvlášť v kontextu filmu, rozhlasového a televizního vysílání, k nimž se váží objekty a situace s velmi specifickou vizualitou. Jedním ze Štětinových hlavních inspiračních zdrojů jsou rozhlasová studia – imaginární zákulisí, která zůstávají konečnému publiku rozhlasového vysílání skryta. Štětina narušuje tento status quo a zviditelňuje neviditelné prostřednictvím performativních zásahů, například inscenováním typických produkčních metod, jako je střih, nebo vytvářením rušivých momentů v absurdních souvislostech.

Roman Štětina absolvoval v roce 2015 Akademii výtvarných umění v Praze poté, co strávil dva roky na Städelschule ve Frankfurtu nad Mohanem v ateliérech Judith Hopfové a Douglase Gordona. K jeho nedávným sólovým výstavním projektům patří Předmluva v Colloredo-Mansfeldském paláci GHMP, Touha v jazyce (s Damirem Očkem) v Národní galerii v Praze (obojí 2018), Návod k použití Jiřího Koláře (s Miroslavem Buriánkem) v uměleckém centru Spike Island v Bristolu a Pevnost samoty (s Larisou Sitarovou) v MNAC v Bukurešti (obojí 2016). Štětina žije a pracuje v Praze.

ADÉLA SOUČKOVÁ (CZ)
Landing
Podesta │19:00–0:00 h

Landing je vizuální příběh kombinující živou kresbu, video projekci a hlas. Adéla Součková do své kresby na zeď vrství piktogramy z letištních informačních cedulí, jejichž prostřednictvím rozvíjí mytologický příběh letištního života. Nikdy nekončící přeměna, krása odcizení a efektivity se prolínají s kresbou vznikající fyzicky přímo na místě.

Adéla Součková imaginativně zpochybňuje mocenské struktury za použití kritického a komplexního obrazového jazyka, propojujícího kresbu s prvky instalace a performance, s videem, zvukem a poezií. Tematicky její práce čerpají z konfliktu mezi přirodou a kulturou, ze starých mytologií a archetypů, ale také z aktuálních diskuzí o ekologii a feminismu.

Adéla Součková je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech, kde studovala v ateliéru Ulrike Grosssarth. Vystavuje pravidelně v nezávislých výstavních institucích a galeriích, nejčastěji v Česku a Německu. Své práce prezentovala například v galeriích KIM? v Rize, Bozar v Bruselu, Domě umění města Brna, Label201 v Římě, Guardini Foundation v Berlíně nebo MWW ve Varšavě. V roce 2017 se zúčastnila rezidence pořádané Art in General v New Yorku a Sesama v Yogyakartě v Indonésii. V roce 2018 byla finalistkou Ceny JIndřicha Chalupeckého a v letech 2014 a 2015 byla finalistkou Ceny kritiky za mladou malbu. Součková žije a pracuje v Praze a v Berlíně.

VSTUPENKY

Vyprodáno.

MÍSTO

Nová scéna
Národního divadla

Národní 1393/4 110 00 Praha 1

O NÁS

Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Posláním Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost. Naším cílem je vytvořit vedoucí kulturní instituci, která si zakládá na odbornosti, otevřené spolupráci, prostor, který začleňuje zážitky s uměním a kulturou do každodenního života.

Tým Living Kunsthalle

Ivana Goossen – ředitelka Kunsthalle Praha
Christelle Havranek – kurátorka
Sodja Lodtker– dramaturgie
Kateřina Slavíková – asistentka kurátorky
Jana Víťazková – event manager
Eliška Žáková – vedoucí produkce

Matěj Al-Ali, Dominik Adamec – technická asistence
Lunchmeat – projekce a zvuk
Studio Najbrt – grafický design
Yinachi – komunikační strategie
Piaristi – PR a kontakt s novináři
Dj set – Arnø (Eintopf)

PODĚKOVÁNÍ

Martě Ljubkové, Evě Semerákové, Daniele Šrámkové, Kateřině Ondrouškové a Richardu Tlaskalovi z Nové scény Národního divadla

KONTAKTY

Jana Víťazková – jvitazkova@kunsthallepraha.org
Eliška Žáková – ezakova@kunsthallepraha.org
Piaristi, Nikola Lörinczová - nikola.lorinczova@piaristi.cz

Kunsthalle Praha, nadační fond je nezisková nevládní instituce, působící na poli kultury a vzdělávání. Své akce běžně dokumentuje prostřednictvím videa i fotografií výhradně za nekomerčními účely souvisejícími s vlastní činností a propagací. Vstupem na akci Living Kunsthalle dáváte souhlas s případným zachycením Vaší podoby na pořízených videích a fotografiích. V opačném případě nás kontaktujte na office@kunsthallepraha.org a my Vašemu přání vyhovíme.

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

NEWSLETTER

Přihlaste se pro odebírání novinek, pozvánek a nabídek

SLEDUJTE NÁS