KUNSTHALLE PRAHA ZÍSKALA ZAKÁZANÉ HRAČKY


Nová akvizice Zakázaných hraček Giorgia de Chirica se netýká žádných starých dětských pozůstalostí, nýbrž díla pocházejícího z počátečního období tvorby významného italského malíře. Díky dlouhodobé zápůjčce díla od Nadace bpd partners obohatí tento obraz surrealistickou část sbírek Kunsthalle Praha, která mimo jiné zahrnuje i Toyen a Jindřicha Štyrského.

Zakázané hračky (ve francouzském originále Les jouets défendus) vznikly v roce 1916 v italském městě Ferarra, kde byl Giorgio de Chirico nasazen během první světové války. Právě v tomto městečku vyvinul umělec svůj unikátní malířský styl, který Guillaume Apollinaire označil za metafyzický (Scuola Metafisica). Metafyzická malba později inspirovala francouzské surrealisty i mnoho dalších umělců, včetně Endreho Nemese, jehož díla Melancholie (1941) a Metafyzický interiér (1937) jsou také zastoupena ve sbírce Kunsthalle Praha.

Giorgio de Chirico zaslal Zakázané hračky svému prvnímu galeristovi Paulovi Guillaumovi, který si dílo položil na krbovou římsu svého pařížského bytu v Avenue de Villiers. Tuto skutečnost dokazuje unikátní fotografie z roku 1916 zachycující Paula Guillauma odpočívajícího v křesle pod Zakázanými hračkami.

V pozdějším období vytvářel Giorgio de Chirico identické nebo upravené kopie svých děl z tzv. metafyzického období. O to zajímavější jsou Zakázané hračky, neboť se dosud nenašla žádná jiná variace této malby. Možná byl malíř natolik spokojen se svým výtvorem, že necítil potřebu obraz jakkoliv měnit ani rušit jeho jedinečnost.

Zakázané hračky byly vystaveny na první samostatné výstavě Giorgia de Chirica v pařížské galerii v Rue La Boétie v roce 1922. Dílo doprovázel i obraz s názvem Princovy hračky (Les jouets du prince, 1915), který se Zakázaným hračkám podobá nejen jménem, ale i velikostí plátna a geometrickou kompozicí. Tato „dvojčata” byla od roku 1922 rozdělena a doposud se nikdy znova nesetkala. Princovy hračky nyní obývají galerii MoMA v New Yorku a Zakázané hračky, které byly do letošního roku vystaveny ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, čekají na svůj návrat na bílou zeď v Kunsthalle Praha. Třeba se jednou dvojice de Chiricových hraček opět setká na jedné výstavě...


Giorgio de Chirico – Zakázané hračky (Les jouets défendus), 1915–1916, olej na plátně, 55,4 x 25 cm
Giorgio de Chirico – Zakázané hračky (Les jouets défendus), 1915–1916, olej na plátně, 55,4 x 25 cm
Giorgio de Chirico – Princovy hračky (Les jouets du prince), 1915, olej na plátně, 55,4 x 25 cm. Museum of Modern Art, New York.
Fotografie Paula Guillauma z roku 1916 v jeho bytě na Avenue de Villiers, Paříž. Obraz Giorgia de Chirica Zakázané hračky k vidění na krbové římse.

Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.