KUNSTHALLE PRAHA SPOUŠTÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

Exit, Enter, Shift, Alt!

Lektorská dílna ve veřejném prostoru

květen - červen 2019


Celý program je koncipován jako venkovní. Uskuteční se v parku Pod Starými zámeckými schody.
Celý program je koncipován jako venkovní. Uskuteční se v parku Pod Starými zámeckými schody.

Kunsthalle Praha připravuje v květnu a červnu 2019 lektorský program pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií v rámci doprovodného programu k výstavnímu projektu české umělkyně Adély Součkové (1985).

Exit the Loop (Vystoupit z kruhu) je dílo ve veřejném prostoru, velkoformátový banner, který je umístěn na fasádě bývalé Zengerovy trafostanice na Klárově (metro Malostranská).

S velkým formátem billboardu se ve městě setkáváme nejčastěji jako s reklamou. Se studenty otevřeme krátce téma umění a reklamy, na vybraných příkladech z dějin umění si ukážeme, kteří výtvarní umělci v reklamním prostředí působili a své zkušenosti poté přenesli i do své umělecké tvorby.

Adéla Součková se ve svém díle Exit the Loop dotýká několika témat. Zkoumá, jak se počítačový jazyk dostává do běžného mluveného projevu. Umělkyně se zajímá o to, jak vnímáme hesla jako exit, enter, shift, alter, download, upload naším vlastním tělem. Při workshopu si studenti vyzkouší význam počítačových hesel uvědomit na cvičení, které otevírá dveře do světa programování. Budeme s celou skupinou simulovat jednoduchou počítačovou operaci, na jejímž konci vznikne dílo z pixelů, stejně jako Součková pracuje s rozpixelovaným obrazem.

Studenti vytvoří dílo do veřejného prostoru. Vyzkouší si práci s velkým formátem. Na závěr si budou moci výsledek nainstalovat v přilehlé konstrukci v ulici Pod Bruskou (boční strana budoucí Kunsthalle Praha). Pobavíme se krátce zároveň o rizikách umisťování uměleckých děl do veřejného prostoru. Z pohledu umělce, ale i z pohledu městských autorit.


DÉLKA PROGRAMU:

90 minut
Program je zdarma.

MÍSTO KONÁNÍ:

Park pod Starými zámeckými schody, Praha 1, Klárov
metro Malostranská

TERMÍNY KONÁNÍ:

květen 2019: 22.5., 23.5. 24.5., 29.5. – 10:00 – 12:00
červen 2019: 12.6., 13.6., 14.6., 18.6., 20.6., 24.6., a 25.6 – 10:00 – 12:00
Rezervace termínu: Kristýna Kottová
kkottova@kunsthallepraha.org, +420 721 825 270

LEKTOŘI:

Mgr. et MgA. Barbora Šupová
Absolventka autorské tvorby a pedagogiky na DAMU a divadelní vědy na FF UK, performerka, režisérka a lektorka. Dlouhodobě se věnuje site specific divadlu a sociálně uměleckým projektům. Několik let působí jako externí lektorka doprovodných programů moderního a současného umění v NG Praha.

Ing. Kristýna Kottová
Projektová manažerka Kunsthalle Praha. Spolupracuje při výzkumu a vývoji výstav a programů pro veřejnost. Koordinuje organizaci a administrativu výstav.

O UMĚLKYNI:

Adéla Součková ve své umělecké tvorbě propojuje kresbu s prvky instalace a performance, s videem, zvukem a poezií. Tematicky její práce čerpají z konfliktu mezi přírodou a kulturou, ze starých mytologií a archetypů, ale také z aktuálních diskuzí o ekologii a feminismu.

Součková je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech, kde studovala v ateliéru Ulrike Grossarth. Vystavuje pravidelně v nezávislých výstavních institucích a galeriích, nejčastěji v Česku a v Německu. V roce 2018 byla finalistkou Ceny Jindřícha Chalupeckého a v letech 2014 a 2015 byla finalistkou Ceny kritiky za mladou malbu. Součková žije a pracuje v Praze a v Berlíně.

Organizátor akce:

Kunsthalle Praha, nadační fond

Při nepřízni počasí si organizátor vyhrazuje právo na zrušení akce. Pokud dle předpovědi je možné dopředu odhadnout nevhodné počasí na venkovní aktivity, lektoři mohou ve stejném termínu nabídnout alternativní program přímo ve škole.


Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.