KUNSTHALLE PRAHA HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI PROVOZNÍHO MANAŽERA

Máte odvahu dohlížet na hladký chod provozu nového kulturního prostoru v historickém srdci Prahy? Chcete dostat příležitost nepřetržite vylepšovat služby pro návštěvníky, včetně pravidelné údržby a bezpečnosti budovy?

Pokud ano, máte šanci stát se pevnou součástí týmu Kunsthalle Praha!

Velmi bude záležet na precizní organizaci práce a schopnosti komunikovat s lidmi. Povedete vlastní tým spolupracovníků, budete plánovat rozpočty, nutností bude vaše energie a flexibilita při řešení náhlých krizových situací.

Udělejte krok vpřed a vytvářejte společně s námi inspirativní prostředí pro fanoušky českého a mezinárodního umění.


Popis pracovní pozice a rozsah zodpovědnosti:

Název pozice: Provozní manažer (Operations Manager)

Přímí podřízení: Facility Manager, recepce, prodej lístků, call center, muzejní kustodi, úklid

Přímý nadřízený: Finance Supervisor


Náplň práce:

 • Zajištění provozu recepce, prodeje vstupenek a orientace návštěvníků
 • Ve spolupráci s kurátorským oddělením a oddělením členství dohlíží na doprovodný program a další akce v provozní době i mimo provozní dobu
 • Zajišťuje aktualizaci orientačního systému budovy včetně obsahu elektronických orientačních zařízení
 • Zajišťuje provoz informační linky pro návštěvníky
 • Řeší komentáře a případné stížnosti návštěvníků
 • Zajišťuje údržbu a bezpečnost budovy za pomoci správce budovy
 • Dohlíží na procesy instalace a deinstalace výstav za pomoci správce budovy
 • Zajišťuje poskytování první pomoci, připravuje nouzové plány a řídí postup v nouzových situacích
 • Zajišťuje provoz šaten a úklid budovy, řídí zaměstnance úklidu
 • Zajišťuje nábor a školení kustodů, organizuje směny a dohlíží na jejích práci
 • Zajišťuje efektivnost provozu a hodnocení výkonnosti
 • Podílí se na sběru a hodnocení zpětné vazby od návštěvníků
 • Tvoří a kontroluje provozní finanční plány
 • Kontroluje dodržování vnitřních procesů a vnitropodnikových předpisů a navrhuje jejich vylepšení
 • Řídí, koordinuje a kontroluje výsledky práce svěřených týmů
 • Řídí, motivuje, skolí a rozvíjí tým podřízených zaměstnanců
 • Dohlíží nad externími dodavatelskými službami
 • Reprezentuje společnost na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty
 • Do otevření Kunsthalle Praha se aktivně podílí na přípravě a plánování provozu, certifikaci bezpečnosti budovy GRASP, zajištění zprovoznění budovy pro zaměstnance a návštěvníky, výběr zaměstnanců provozu a správce budovy, přípravě směrnic a školení pro zaměstnance provozu, dotvoření orientačního systému budovy, finančním plánování provozu a další.

Pracovní podmínky:

Práce na plný úvazek a pracovní smlouvu.

Benefity: služební telefon a počítač, přátelské pracovní prostředí, zázemí kulturní instituce v centru Prahy, možnost home office, cvičení s trenérem.

Místem práce: Praha

Termín nástupu: duben – červen 2020

Požadavky:

Odborný profil kandidáta/ky:

 • Vysokoškolské vzdělání (ideálně ekonomického směru)
 • Praxe v oboru na podobné pozici
 • Velmi dobrá znalost angličtiny
 • Schopnost vyjednávat
 • Schopnost vést, řídit a kontrolovat tým
 • Schopnost zpracovávat rozpočty a vyhodnocovat různé ekonomické ukazatele
 • Perfektní organizace práce
 • Velmi dobré prezentační a komunikační schopnosti

Osobnost kandidáta/ky:

 • Komplexní myšlení
 • Silná orientace na zákazníka
 • Přátelský přístup, schopnost hledat win-win řešení
 • Samostatný, zodpovědný a spolehlivý
 • Schopný plánovat, předvídat, organizovat a koordinovat
 • Energický
 • Flexibilní a schopný řešit vzniklé problémy a krizové situace
 • Stresově odolný

Kontakt:

Zájemce prosíme o vyjádření svého zájmu a zaslání svého profesního životopisu na email dklimtova@kunsthallepraha.org.

Těšíme se na Vaši zprávu.


Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Misí Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.