ABSTRAKTNÍ STOPY INGE KOSKOVÉ. PODÍVEJTE SE NA TŘETÍ DÍL UMĚNÍ V IZOLACI

„Figura už byla pro mou vnitřní svobodu málo, člověk potřeboval vidět víc než jen realismus,“ vzpomíná česká umělkyně Inge Kosková. Její abstraktní černobílé kresby mlčenlivě zrcadlí rychlý chod našich dějin.

Kde hledat inspiraci? Jak svobodně tvořit? A jak se konfrontovat se světem? K takovým otázkám vybízí současná situace ovlivněná pandemickou krizí. A některé odpovědi lze hledat a najít právě v minulosti. Příběhy umělců v době totality představují společně Kunsthalle Praha a Paměť národa.

Tematická série představí mj. příběhy Květy Pacovské, Kurta Gebauera, Jitky Svobodové, Tomáše Císařovského, Jiřího Kovandy, Václava Stratila a řady dalších.


Inge Kosková (*1940) zaujímá výjimečné místo mezi umělkyněmi na české periferii. Přestože se celý život věnovala pedagogické činnosti ve výtvarném oboru, její volná tvorba neunikla pozornosti teoretiků. Jejím hlavním tématem se staly mezilidské vztahy, rovnováha sil v životě a přírodě. Přirozeným harmonickým stylem postupně opustila figuru a přenesla se do říše lyrické abstrakce, ke kresbě, jež se stal jakýmsi nekonečným kaligrafickým deníkem. Nikdy nevstoupila do takzvané síně slávy, přesto jsou její díla zastoupena v mnoha důležitých sbírkách a význam jejích černobílých poznámek na okraji dějin umění stále roste.

Umění v izolaci je cyklus krátkých dokumentárních filmů se zaměřuje na fenomén výtvarné tvorby v izolaci. Pořad připravují společně Kunsthalle Praha a Post Bellum, které čerpá z rozhovorů natočených pro sbírku Paměť národa. Jednotlivé epizody lze sledovat každý měsíc jak na webových stránkách, tak sociálních sítích obou institucí.